Kur’an, İslâm öncesini “cahiliye” olarak tavsif ediyor; asr-ı cahiliyyet hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur'an-ı Kerîm, İslâm öncesi zihniyetlerden "cahiliyye" şeklinde bahseder. Allah'ı çok ötelerde tasavvur edip, "artık bu âleme karışmaz, eşya ve hâdiselere müdahalesi yoktur" şeklindeki bir zan, cahiliyye zannı; Allah'ın hükümleri yerine beşerî kanunlar, cahiliyye hükmü; Hak din namına değil, bâtıl şeyler uğruna gayrete gelmek, cahiliyye hamiyetidir.(1)

"İlk cahiliyye gibi açılıp saçılmayın!.." şeklindeki İlâhî hitab, sonraki bir cahiliyyeyi tedai ettirir.(2) İlk cahiliyye, İslâm öncesi küfür cahiliyyesidir. Sonraki cahiliyye ise, İslâm geldikten sonraki fısk u fücur cahiliyyesidir.

İlim ile cehalet, gece ile gündüz gibi birbirine zıddır. Birinin var olduğu yerde diğeri yoktur. İslâmiyet, cahiliyye karanlıklarını, nuruyla ortadan kaldırmıştır. Böylece, cahiliyye zannı, cahiliyye hükmü, cahiliyye hamiyeti gibi bâtıl haller izale edilmiştir. Fakat İslâm güneşine perde çekildiğinde, aynı cahiliyye halleri tekrar ortaya çıkmaktadır.

İçtimaî yönden böyle olduğu gibi, fert yönünden de durum aynıdır. Bir ferd, ya İslâmî esasları ruhuna sindirmiş, münevver olmuştur. Ya da bu nurları söndürmüş, cahiliyyede kalmıştır.

Dipnotlar:

(1) bk. Âl-i İmran, 3/154; Mâide, 5/50; Fetih, 48/26.

(2) bk. Ahzab Suresi,, 33/33.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...