Block title
Block content

Kur'an'ın, âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı olması ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın soyut aklı, kainatın hal diliyle bize verdiği mesajları idrak ve ihata edemiyor. Bunun en güzel somut delili; insan aklının mahsulü olan felsefenin hakikatleri anlamak ve anlatmaktaki acizliğidir. İnsanlığın düşünce tarihine baktığımız zaman, hiçbir felsefi ekol, kainatın dilini çözümleyememiştir. Yani kainatta verilmek istenen mesaj ve maksatları keşfedememiştir. Edenler de kıyısından köşesinden, bazı kırıntılarını tespit edebilmişlerdir ki, bu da insanlık için yeterli değildir. Felsefi doktrinlerin insanlık tarafından denenip, işe yaramadığı ve insanlığı saadete ulaştıramadığı tecrübe ile sabittir.

İnsanlığın bu acizliğinden ve çaresizliğinden dolayıdır ki; Allah, peygamberler ve kitaplar göndererek, kainatın dilini ve maksatlarını insanlığa çözümleyip takdim etmiştir. Bu ilahi kitaplar içinde de, kainatı bütünü ve derinliği ile en güzel ve en mükemmel izah ve tercüme eden Kur’an-ı Kerim'dir.

Nasıl dilini bilmediğimiz bir turist karşısında aciz ve çaresiz kalıp, bir mütercime ihtiyaç hissediyor isek; aynı şekilde kainat ve içindekiler de dilini bilmediğimiz bir turist gibidir. Onun dilini anlamak için bir tercümana ihtiyacımız vardır. Turistin diline tam hakim ve vakıf olmayan bir tercüman, nasıl maksadı ve mesajı ifade edemez ise; kainatın diline hakim ve vâkıf olmayan filozoflar da kainatın maksatlarını ve mesajlarını insanlığa bildiremezler. Bu yüzden insanlık, kainatın diline vâkıf ve hâkim olan Kur’an’ın tercüme ve tefsirine muhtaçtır.

İnsanın aklı, göz  önünde duran  bu maddi kainatı tercüme etmekten ve manasını anlamaktan aciz olduğuna göre, kainatın ötesinde bulunan ve insan duygularına görünmeyen gaybi alemler hakkında bir fikir sahibi olması elbette kabil değildir. Öyle ise o gaybi alemler hakkında bize sağlam ve yanıltmayan bir rehber bir lisan lazımdır ki, bu da ilmini Allah’tan alan Kur’an'dır.

Evet, Kur’an gaybi alemleri bize tercüme eden maddi bir tercüman gibidir. Bize kabrin arkasında ne var ne yok, haber veriyor ve nasıl bir hayat sürecinden geçeceğimizi  en ince ayrıntısına kadar  tarif ediyor.

Demek Kur’an, insanlık için maddi alemde durup, manevi alemleri haber veren bir lisan ve bir tercümandır. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Kur'an'ın Tarifi, Birinci Cüz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 3848 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...