Kur'ân'ın "Âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı" olmasını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve âlem-i şehadette âlem-i gaybın lisanı..." (İşârâtü’l-İ’caz)

Bu cümlenin mütalaasına şöyle bir misalle başlayalım:

Bilim adamları demir madeninin Dünya’da oluşmadığını söylemektedir. Çünkü demirin oluşabilmesi için bir sıcaklığa ihtiyaç vardır. İhtiyaç duyulan bu sıcaklık Dünya’da olmadığı gibi, Güneş’te de mevcut değildir. Bu durumda -ister istemez- demirin dünyada oluşmadığı ve başka bir gezegende oluşup dünyaya indirildiği kaziyesi kabul edilir.

Aynen bunun gibi, Kur’an’a bakıyoruz ki hiçbir beşer kelamına benzemiyor. İşte yazılan binlerce Arapça eser ortada... Lakin hiçbiri Kur’an’a benzemiyor. Hatta Kur’an kendini inkâr eden Arap dilinin dâhilerine meydan okumuş, “Benim bir suremin benzerini getirin.” demiş. Lakin hiçbiri -birbirlerine kuvvet vermelerine rağmen- Kur’an’ın bir suresine nazire getirememiş.

İşte bundan anlaşılıyor ki bu Kur’an âlem-i şehadetin lisanı değildir. Bunu bir beşer yazmamıştır. Eğer bir beşer yazsaydı, diğer beşer kelamlarına benzer ve taklidi mümkün olurdu. Lakin olmamış...

Şimdi, demiri oluşturacak sıcaklık dünyada olmadığı için dedik ki: Bu demir başka bir yerden gelmiştir.

Aynen bunun gibi, Kur’an da bir beşer kelamına benzemediği ve hiçbir beşer Kur’an’ı taklit edemediği için diyoruz ki: Bu Kur’an âlem-i şehadetin lisanı değildir. Olsa olsa âlem-i gaybın lisanıdır.

Yine Kur’an eğer âlem-i şehadetin lisanı olsaydı -yani şu dünyadaki bir beşer yazsaydı- sadece âlem-i şehadete ait mesailden bahsederdi. Dünya ve içindeki eşyadan; Güneş’ten, Ay’dan ve diğer yıldızlardan; gezegenlerden, karadeliklerden ve bunlar gibi mesailden bahsederdi.

Lakin bu Kur’an öyle bir kitaptır ki; içinde sadece âlem-i şehadetin değil, âlem-i gaybın da mesaili yazılmıştır. Arş’tan Kürsi’ye, Sidretü’l-münteha’dan Cennetü’l-Me’vâ’ya, mahşer meydanından cennet sofralarına, sırattan cehennem döşeklerine kadar, âlem-i gaybın her meselesi içinde yazılmıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...