2. âyetin tefsiri

İçerikler


  1. "Ve keza, ذٰلِكَ işaret-i hissiyeye mahsus iken, işaret-i akliyede kullanılması, tâzim ve ehemmiyeti ifade ettiği gibi, mâkul olan Kur’ân’ı, mahsus suretinde göstermesi..." Devamıyla izah eder misiniz?

  2. "Ve keza ذٰلِكَ’nin ل vasıtasıyla ifade ettiği bu’d, Kur’ân’ın kemâline delâlet eden ulüvv-ü rütbesine işarettir." İzah eder misiniz?

  3. "Ve keza اَلْكِتَابْ’daki اَلْ hasr-ı örfîyi ifade ettiğinden, Kur’ân’ın azametine ve başka kitapların mehasinini cem etmekle onların fevkinde olduğuna işarettir." izah eder misiniz?

  4. "Ve keza, istiğrâkı ifade eden لاَ Kur’ân’ın her köşesinde rekz ve her yerinde zikredilen deliller, burhanlar, hücuma gelen şek ve şüpheleri def ile Kur’ân’ın o gibi lekelerden münezzeh olduğunu ilân eder." İzah eder misiniz?

  5. "Cümleleri, atf ile birbiriyle bağlanmamış olması..." Buradaki "atıf ile bağlanma" meselesini misallerle izah eder misiniz?

  6. "Bu cümlelerden her birisi, ifade ettiği birinci manasıyla arkadaşlarına delil olduğu gibi, ikinci manasıyla da onlara neticedir." cümlesini öncesiyle birlikte izah eder misiniz?

  7. "هُدًى لِلْمُتَّقِينَ cümlesindeki nur-u belâgat ve hüsn-ü kelâm, dört noktadan tezahür etmiştir." Buradaki "dört nokta"yı izah eder misiniz?

  8. "Tenkir bazan tahkiri, bazan tâzimi ifade eder." İzah edip, tahkiri ifade etmesine misal verir misiniz?

  9. "Evet, inikâs sırrıyla, üç şeyin hüsnü içtima ederse, beş olur. Beş içtima ederse on olur. On içtima ederse kırk olur. Çünkü her şeyde bir nevi inikâs ve bir nevi temessül vardır." İzah eder misiniz?

  10. "Kur'ân-ı Kerim, günahların cezası veya hayırların mükâfatı hakkında zikrettiği âyetlerde tahsisat yapmamış, âmm bir şekilde bırakmıştır ki, herkes zevkine göre fehmetsin." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...