"Kur’ân bütün beşerin tabakatına hitap ve deva olduğu için,.." Mukattaa harfler herkese hitap ediyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an’ın herkese hitap etmesi ,hususi hitap etmesine engel değildir. Evet, Kur’an açık ve sade üslubu ile ekseri avama hitap ediyor; ama bu havas tabakasını ihmal ettiği anlamına da gelmiyor. Nitekim birçok nükteli ve işari manalar ile havas tabaka da nasiplendirilmiştir. Harf-i mukattaa da bunlardan bir demettir.

Hem harf-i mukattaanın avama hitap eden yönleri de bulunmaktadır. Yani bu kesik harfler; Allah ile Hazreti Peygamber (asm) arasında bir şifre olduğu gibi, avama da hitap eden yönleri bulunuyor. Mesela, Üstad Hazretleri bir örnek olarak şu hususa dikkat çeker:

"Elif, lâm, mim. Bu, içinde şüphe bulunmayan, takva sahipleri için yol gösterici olan bir kitaptır." (Bakara, 2/1, 2)

"Ezcümle, الۤمۤ kasem olduğu cihetle, Kur'ân'ın azametine ve altında müstetir, gizli o mezkûr letaif cihetiyle de dâvânın ispatına işaret eder."(1)

Kesik harfler, başında bulundukları surelerin muhtevalarına dikkat çekmek için yemin olarak gelmiştir. Yani Arap gramerinde harf-i mukattaa aynı zamanda yemin ifade eden harfler olarak da kabul ediliyor. Yukarıdaki ayeti şu şekilde de okumak mümkündür:

"(Elif, lâm, mim.) Yemin olsun ki bu, içinde şüphe bulunmayan, takva sahipleri için yol gösterici olan bir kitaptır."

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Sûresi, 2. Âyetin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...