Kur'an'ın manasındaki belağata misal olarak “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O, Azîz- Hakîmdir.” ayeti misal olarak veriliyor; bu ayette nasıl bir belağat vardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bilindiği gibi belagat mukteza-yı hale uygun söz söylemektir. Asr-ı cahiliyette bulunan insanların nazarındaki kainatın vaziyeti ile Resul-u Ekrem’in(A.S.M.) getirdiği nur ile her şeyin hakikatının tezahür etmesi hakikatı kemal manada hiç şübhesiz asr-ı saadette olmuş, ayet-i kerime de o zamandaki insanlara bu hakikatı göstermesi noktasında belagatını kemal-i haşmetle göstermiştir. Aşağıdaki ibareler bu hakikatı mükemmel bir şekilde beyan etmiştir:

Şimdi o zâtın neşrettiği nur ile bak! O matemhane-i umumî, şevk u cezbe içinde bir zikirhaneye inkılab etti. O ecnebi düşman mevcudat, birer dost, birer kardeş şekline girdi. O camidat-ı meyyite-i sâmite, birer munismemur, birer müsahhar hizmetkâr vaziyetini aldı. O ağlayıcı, şekva edici kimsesiz yetimler, birer tesbih içinde zâkir veya vazife paydosundan şâkir suretini giydi. Ve kâinattaki harekât ve tenevvüat ve tegayyürat, manasızlıktan ve abesiyet ve tesadüf oyuncaklığından çıkıp, birer mektubat-ı Rabbaniye, birer sahife-i âyât-ı tekviniye, birer meraya-yı esma-i İlahiye ve âlem dahi, bir kitab-ı hikmet-i Samedaniye mertebesine çıktılar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...