"Kur’ân’ın nazarında valideynin hukukları ne kadar ehemmiyetli ve ukukları ne derece çirkin olduğunu gösterir." cümlesini ve "ukuk" kavramını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an’daki şu ayette anne baba hukuku çok mükemmel bir şekilde tasvir ediliyor:

"Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına erişecek olursa, sakın onlara 'Öf' bile deme."(İsrâ, 17/23).

Yani ayette evladın, anne ve babasına "öf" demesi bile çirkin sayılırken, nasıl olur da evlat anne ve babasına çirkin ve saygısız davranışta bulunabilir, demek sureti ile evlatlara şiddetli bir ikaz ve ihtar yapılıyor.

Buradaki "hukuk", anne ve babanın evladı üzerindeki haklarıdır, "ukuk" ise bu hakların ve hukukun çiğnenmesidir. Yani evladın anne ve babasına karşı saygısız ve isyan içinde olması haline "ukuk" denilmiştir.

Ukuk kelime olarak; ana babaya itaatsizlik ve hürmetsizlik etmek, zorbalık, tanımamak, âsi olmak gibi manalara geliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...