"Küremiz hayvana benziyor, âsâr-ı hayat gösteriyor... Hayatı varsa, ruhu da vardır... Allah'ın böyle çok hayvanları var." ifadelerinin izahı nasıldır, küre-i arzın ruhu nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"105. Küremiz hayvana benziyor, âsâr-ı hayat gösteriyor. Acaba yumurta kadar küçülse, bir nevi hayvan olmayacak mıdır? Veya bir mikrop küremiz kadar büyüse, ona benzemeyecek midir? Hayatı varsa, ruhu da vardır. Âlem, insan kadar küçülse, yıldızları zerrat ve cevâhir-i ferdiye hükmüne geçse, o da bir hayvan-ı zîşuur olmayacak mıdır? Allah'ın böyle çok hayvanları var."(1)

Bu ifadelerden birkaç manayı maddeler halinde izah edelim.

Birincisi, dünyanın ruhu, ona vekalet eden Melaike ve onun devamını temin eden insanlıktır. Nasıl ceset ruh ile kaim ise dünyanın devam ve kaim sebebi de insanlığın onun içindeki iman ve ibadetidir. Yani insanlığın Allah’a karşı olan iman ve ibadetleri bir cihetle şu dünyanın bir ruhu ve varlık sebebidir. Ayrıca dünyaya vekalet eden melekler de bir cihetle dünyanın ruhu ve esası hükmündedirler.

İkincisi, yumurta nasıl hayatın oluşması ve gelişmesi için bir ortam ise içinde yavrular büyüyor aynı şekilde dünya da büyük bir yumurta gibi yüz binlerce hayata kaynaklık ve ortamlık yapıyor. Yumurta dünya kadar büyütülse dünya olur, dünya yumurta kadar küçülse yumurta olur. Hakikaten dünya bir yumurta gibi yüz binlerce canlı türüne annelik yapıyor. Bu da hayatın farklı bir tecelli ve tezahürüdür denilebilir.

Üçüncüsü, insanın cesedi ile birlikte nasıl bir ruhu varsa, alemin cisminin yanında da cismini tanzim ve tedbir edecek bir ruhu vardır. Buna delil, alemdeki cismani unsurlar arasında görünen dayanışma, yardımlaşma ve cevaplaşma fiilleridir. Nasıl insanın ruhu ceset içindeki aza ve cihazlar arasında koordine sağlayıp her bir azayı diğerine yardımcı ve dayanakçı yapıyor ise aynı şekilde alem denilen büyük insanın da bir ruhu olup cismani, unsurlarını biribirinin imdadına ve yardımına koşturur.

Alem ile insan arasında da aynı münasebet vardır. Kainat küçülse insan olur, insan büyütülse kainat olur. İnsanın bedeni adeta kainat gibi mükemmel bir mahiyete sahiptir. İnsanın bedenindeki hücre ve zerreler kainatın yıldızları, kanlar ve sıvılar, deniz ve okyanuslar, kıllar ve saçlar nebatat ve bitkiler, kemikler dağ ve taşlar gibidir. İnsan mikro kainat, alem ise makro kainattır.

Kainatın bütününde azametli bulunan unsur ve elementler, insan vücudunda mütevazı ve özet şeklinde bulunur. Dünya da insan ile kainat arasında orta bir boyuttur.

(1) bk. Mektubat, Hakikat Çekirdekleri: 105.

Küremizin hayata mazhariyeti mecaz mıdır; izah eder misiniz?

Dünyamızın hayatlı olması bizatihi değil, hayatlılara mesken ve beşiklik etmesi yönündendir. Yani yer küremiz aslan, kaplan, koyun gibi bir canlı organizma değildir. Ama küremiz bütün canlılara menşe, kaynak, beşik ve bir ortamdır. Küremizin bu hâli âdeta canlılar için bir anne kucağını andırıyor.

Üstadımız dünyanın bu hâlini “Küremiz hayvana benziyor. Asar-ı hayatı gösteriyor.” cümleleri ile ifade ediyor. Yoksa dünyaya bizzat bir canlı organizma demiyor.

Dünyamızın aslı cansız elementlerden oluşmaktadır. Mesela, gezegenimizin merkezi ve çekirdeği nikel ve demirden oluşur...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

norhan
cevabınız için teşekkürller
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
tahiyye
Yüz maşallah bu cevaba.Küremiz yumurta gibidir ifadesindeki hayattarlıktan ism i hayy daki şu meseleyi anlayabiliriz demek ki: Nasıl ki bir ağacın çekirdek-i aslîsi ve kökü ve müntehâsında ve meyvelerindeki çekirdekleri dahi, aynen ağaç gibi, bir nevi hayata mazhardırlar, belki ağacın kavânin-i hayatiyesinden daha ince kavânin-i hayatı taşıyorlar. Hem nasıl ki bu hazır bahardan evvel geçmiş güzün bıraktığı tohumlar ve kökler, bu bahar gittikten sonra gelecek baharlara bırakacağı çekirdekler, kökler, bu bahar gibi cilve-i hayatı taşıyorlar ve kavânin-i hayatiyeye tâbidirler. Aynen öyle de, şecere-i kâinatın bütün dal ve budaklarıyla herbirinin bir mazisi ve müstakbeli var; geçmiş ve gelecek tavırlarından ve vaziyetlerinden müteşekkil bir silsilesi bulunur. Her nevi ve her cüz'ünün ilm-i İlâhiyede muhtelif tavırlarla müteaddit vücutları bir silsile-i vücud-u ilmî teşkil eder. Ve vücud-u haricî gibi, o vücud-u ilmî dahi, hayat-ı umumiyenin mânevî bir cilvesine mazhardır ki, mukadderât-ı hayatiye, o mânidar ve canlı elvâh-ı kaderiyeden alınır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
baybarshan
Maaşallah
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
mustafa said
mükemmel
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...