"Biçare hakikatler, kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evvelâ; lisan-ı nübüvvetten çıkan lafızlar hakikattir ve çok kıymetlidir. Fakat Resul-i Ekrem Efendimiz (asm.)’ın bazı müteşabih sözleri vardır ki, zahirine hamledildiği, iyi anlaşılmadığı veya yanlış te’vil edildiği için kıymetten düşmüş hatta inkârına zehab edilmiştir. Meselâ; dünyanın balık ve öküz üstünde olduğu hadisi. Bu hadisin gayet makul olduğunu ve belağat-ı Nebevînin emsalsizliğini gösterdiğini Nurlar isbat etmiştir. Ve layık olduğu mevki-i muallaya çıkmıştır.

Saniyen; bir hakikatın söylendiği yer çok mühimdir. Bir hakikat, münbit bir zeminde, vakti geldiğinde söylenirse meyvesini verir ve kıymeti artar. Kıymetli eller sözü nerede söyleyeceğini bilir ve yerli yerinde kullanır. Fakat avam olan bir kişi, sözü nerede kullanacağını bilemediği için her yerde sarfeder ve istenen tesiri göstermez ve kıymetsizleşir. Birinin ilmine, diğerinin cehline delil olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...