"Kuvve-i akliye dalında dehriyyun, maddîyyun, tabiiyyun meyvelerini beşer aklının eline vermiş." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dehriyyun ve maddiyyun arasında çok az fark vardır. Birincisi zamanın ezelî olduğunu, her şeyin zaman içinde ve zamanın tesiriyle meydana geldiğini iddia eder; ikincisi ise maddenin ezelî olduğunu, varlıkların bir yaratıcı olmaksızın, sadece maddenin zamanla şekil değiştirmesiyle ortaya çıktığını savunur. Her ikisi de Allah’ı inkâr üzerine kurulmuş iki küfür cereyanıdır.

Tabiiyyun ise her şeyin varlığının tabiî olduğunu söyleyerek inkâr yolunu tutar. Güneşten ışığın akması gibi, ağaçtan meyvenin çıkması da tabiîdir derler. Güneşi ve ağacı kimin yarattığını, onların tabiatlarına bu hususiyetleri kimin koyduğunu hiç düşünmezler...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...