"Beşer nasıl şu kâinatın en mükemmel bir meyvesi olduğunu gösteren o şecerenin menşei ile beraber, enenin iki cihetindedir." Açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Devamında ifade edildiği gibi, enenin iki veçhinden birini nübüvvet, diğerini felsefe tutmuştur. Bu kısmın başında, önce diyanete itaat etmeyen felsefenin meyveleri “dehriyyun, tabiiyyun, maddiyyun, firavunlar, şeddatlar” şeklinde sıralanmış, daha sonra diyanetin meyveleri olarak “enbiya, mürselin, evliya, sıddıkîn, sehavet ehli, keremdarlar” nazara verilmiştir.

Bu nurani meyvelerin, beşerin “şu kâinatın en mükemmel bir meyvesi olduğunu” gösterdiği ifade edilmekle, kâinatın yaratılışındaki esas gayenin bu meyveler olduğuna dikkat çekilmiştir.

İnsan ruhu mükemmel ve cami’ bir istidat taşımaktadır. Felsefe ve diyanet silsilelerinin her ikisinin de menşei bu istidat sermayesidir. Bu iki grup insan, farklı canlı türleri gibi değillerdir. Ama dünya imtihanının bir muktezası olarak eneye tanınan tercih hürriyetinden, birbirine zıt iki silsile doğmuştur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...