" 'Lailahe illa ente' cümlesiyle istikbalimize, 'Sübhaneke' kelimesiyle dünyamıza, 'İnni küntu minezzalimin' fıkrasıyla nefsimize nazar-ı merhametini celb etmeliyiz." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

a) Yani "La ilahe illa ente" derken, bizler hem şimdi, hem de gelecekte ondan başka bir ilahın olmayacağını telakki ederiz.

Bu cümleden tevhide işaret vardır. Yani hem mazi ve hem de müstakbelin sahibi Allah'tır. Bu günümü yaratan ve yaşatan Allah elbette ki, istikbalde de beni yalnız bırakmayacaktır, mesajı verilmektedir.

b) "Sübhaneke" kelimesiyle; Cenab-ı Hakk’ı en yüce vasıflarla vasıflandırıp düşük sıfatlardan tenzih ediyoruz. Eksikten ve kusurdan münezzeh olan bir Allah, dünyanın eksik ve kusurundan da münezzehtir. Her ne kadar dünyada sıkıntılar ve insafsız esbab varsa da, bütün bunlardan münezzeh olan Allah'ın varlığı bir teselli kaynağı oluyor ve yüzümüzü oraya çevirmeye davet ediyor.

c) “İnni küntu minezzalimin” demekle; bizler nefsimizin bu kusurunu görürsek, gerçekten nefsimizin zalim olduğunu, zulmetmekten, biz dalalete götürmekten zevk aldığını anlarız.

Nefis daima kötülüğü ve yanlışı telkin ederek bizi zarara sokmaya çalışır. Dolayısı ile onunun şerrinden de ancak Allah bizleri muhafaza edecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR