"Leyle-i miraç, ikinci bir Leyle-i Kadir hükmündedir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın emriyle, Peygamber Efendimiz (asm)’in rûhen ve bedenen, Burak isimli semavî bir vasıtaya bindirilerek, Cebrail ile birlikte Mekke’deki Mescid-i Haram’dan, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya (Beytü’l-Makdis) kadar yapmış olduğu gece yolculuğuna -ki buna İsra denilir-, oradan da bir mi’râcla (manevî asansör) yedi kat göklere yükselip, tâ Sidretü’l-Müntehâ’ya ulaşması, burada Cebrail’i arkada bırakıp Refref denilen bir binekle, Allah’ın huzuruna varıp, O’nun Zât-ı Akdes’ini yakînen müşahede etmesi hâdisesine Miraç denilir.

Üstad Hazretlerinin Miraç gecesine, bin aydan hayırlı olduğu ayetle sabit olan kadir gecesine nispet etmesi ve ikinci bir kadir gecesi nazarı ile bakmasının sebebi; onun da ayetlerle sabit bir gece olmasındandır. Mübarek geceler içinde ayetle açıkça bildirilmiş iki geceden birisi Kadir gecesi, diğeri de Miraç gecesidir. Miracın ilk aşaması olan İsra (Gece yürüyüşü) ayette zahir ve sarih olarak ifade edilirken, ondan sonraki aşamalar işari ve remzi olarak ifade edilmiştir. Bu sebeple Miraç gecesi, Kadir gecesinin derecesine yetişemiyor; ama ondan sonra ikinci büyük ve bereketli gece unvanını alıyor denilebilir. Bu sebeple Miraç Gecesi ikinci bir Kadir Gecesi hükmündedir.

Miraç gecesine işaret eden ayetler şu şekildedir:

"Bir gece, kendisine bazı delillerimizi gösterelim diye kulu Muhammedi, Mescid-i Haramdan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksaya götüren O zatın şanı ne yücedir! Bütün eksikliklerden uzaktır O! Gerçekten, herşeyi işiten, her şeyi gören O’dur." (İsra Suresi, 17/1)

“Onu kendisine pek güçlü ve kuvvetli, o üstün akıl ve kemal sahibi olan melek Cebrail öğretti.

Melek kendi aslî sûretine girip doğruldu. İşte o zaman kendisi en yüce ufukta idi.

Sonra yaklaştı ve iyice sarktı. Öyle ki araları yayın iki ucu arası kadar veya daha az kaldı.

O da kuluna vahyetmek istediği her şeyi vahyetti.

Gözlerinin gördüğünü kalbi yalan saymadı.

Şimdi siz kalkmış da onun gördükleri hakkında şüphe edip kendisiyle münakaşa mı ediyorsunuz?

Onun bir başka inişini Sidretu’l-Müntehanın yanında görmüştü. (Necm Suresi, 53/5-14)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...