"Lezzet mümkün ve kabil ise, yani hayat-ı âmmeden hissedar iseler,.." Burada "ise ve iseler" derken, tahmini bir ifade mi kullanılıyor, yoksa başka bir şey mi kastediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlham ne kadar kuvvetli ve parlak da olsa; katiyet ifade etmez. Yani; vahiy gibi bağlayıcı ve kesin hüküm içermez. Bu sebeple ilham, hususi ve özel bir yoldur, sadece kişinin kendisini ve ona taraftar olanları bağlar. Bu noktadan ilham vahye kıyasla zandır. Lakin zannın bir çok mertebe ve dereceleri vardır. Elbette Risale-i Nurlar zannın en kudsi ve katiyet makamına yakın olan ihtar kısmındandır.

Ehl-i sünnet inancında; ilham haktır, lakin vahyin katiyet ve kesinliğine ulaşmadığı için hüküm bakımından ümmeti bağlayıcı değildir. Üstad'ın bazı ifade ve ibarelerinde bu hüküm nazara alınmış olabilir.

Bu genel hüküm ve kaideleri söyledikten ve belirttikten sonra; Üstad'ın ifadelerine bakacak olursak, buradaki ifadeler şüphe ve zandan ziyade, konu bütünlüğü içinde katiyet ifade eder. Zira bir konu içindeki kelime ya da cümleler, konu bütünlüğü içinde değerlendirilir. Şayet konu bütünlüğüne uygun düşmeyen bir ibare olursa, konu bütünlüğüne uygun bir şekilde tevil ve tabir edilir. Üstad'ın ifadeleri konu bütünlüğü açısından, hayat ve lezzetin cansız varlıklarda da bir şekilde tezahür ettiğidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

sami
"Lezzet mümkün ve kabil ise, yani hayat-ı âmmeden hissedar iseler gayet lezzetle o vazifeleri görüyorlar denilebilir. " Burada "ise ve iseler" tahmini ifade değil kesinlik ifadesidir. Onun başında gizli bir Madem vardır. Şöyle ise şu sonuca ulaşabiliriz manasındadır. Yani; "Madem Lezzet mümkün ve kabil(dir öyle) ise, yani hayat-ı âmmeden (de) hissedar iseler gayet lezzetle o vazifeleri görüyorlar (sonucuna ulaşabiliriz)" manasında kullanılmıştır. Zaten devamında "Vazifede lezzet bulunduğuna en zâhir bir delil.." diye lezzetin bulunduğunun delillerini sıralamaktadır. Tahmini bir ihtimal manası olsaydı ardından en zahir delil diye delilleri sıralamazdı. Tahminin ve ihtimalin zahir delilleri olmaz. Eğer zahir delili varsa kesindir. Oradaki bütün deliler o mananın bir ihtimal değil kesin bir gerçeklik olduğunu ispatlar.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
eğirdir
Konudan izah edilen mana hissediliyordu fakat bunun ifadelendirilmesi güzel olmuş.Yani halk arasında kullanılan şu tabir gibi "Bende falanın oğluysam,bunu başaracağım." Yani madem ki falanın oğluyum manasındadır.Ve onun oğlu olduğu bellidir.Yani "Delillerini sıraladığımız gibi,madem ki lezzet mümkündür" manasında.Allah razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...