"Madde-i esiriyede kudret-i fâtıra teşkilâta başladığı için, elbette ayrı ayrı tabaka olarak فَسَوّٰيهُنَّ سَبْعَ سَمٰوَاتٍ sırrıyla yedi nevi semâvâtı ondan halk etmiştir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir maddenin yapısında teşkilâta başlansa yanı yapısı ile oynansa, o tek madde ayrışmaya ve farklı şeylere dönüşmeye başlar. Yani aslı bir şey iken birçok şey olmaya başlayabilir, bunda şaşılacak bir durum yoktur.

Mesela, su bir tek madde iken ısıtıldığında buhara dönüşür. Ya da o su soğutulsa, bu kez katı bir buz haline dönüşür. Yani bir tek su üzerinde işlem yapıldığında farklı neticeler elde edilebiliyor. Su tektir, ondan başka maddeler elde edilemez, denilemez.

Esir, görülmeyen ve varlığı bütün ehl-i ilimce kabul edilen, her tarafı kaplamış lâtif, rakik ve seyyal bir maddedir. Elektrik, ışık ve hararetin yayılmasına da vasıtalık eder.

Bir tek madde olan esirden de farklı âlemler, değişik sema tabakaları pekâlâ elde edilebilir. Bu akıl ve mantık dâhilindedir, inkârı kabil değildir.

Öyle ise semanın yedi tabaka olmasını akıl ve fen dışı görmek akıl ve fen ile bağdaşmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...