"Madde itibarıyla mahiyetleri bir" olmak ne demektir? Haşiyede dört unsurdan yapıldıkları ifade edilmekle beraber, mahiyet birliğini nasıl anlayabiliriz? “Farkları yalnız kaderin mânevî yazısındadır.” ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Misal olarak, herkesin malumu olan renkli yazıcının kırmızı, sarı, mavi ve siyah dört renkli kartuşundaki boyaları ele alalım. Bilgisayarda yazılan, çizilen, resmedilen her bir dokümanda hangi renkte ne çizilmiş veya yazılmış ise dört renkli kartuş kullanılarak, ne kadar çok ve ne kadar farklı resim olursa olsun hepsinin çıktısı alınabilir. “Madde itibariyle mahiyetleri bir” ve “farkları yalnız kaderin manevî yazısındadır” cümlesi bu misal ile akla yakınlaştırılabilir.

Başka bir misal olarak, bilgisayarda tasarımı yapılan ve 3D yazıcı ile yapılan üç boyutlu şekiller (cisimler) misali de eklenebilir.

Ayrıca, DNA'da kullanılan atomlar veya dört baz (Adenin, Timin, Sitozin ve Guanin) kullanılarak tüm insanların genetik şifresinin oluşturulması “madde itibariyle mahiyetleri bir” ifadesine misal olarak verilebilir. Her bir insanın diğerinden farklı genetik şifresinin olması ve biri diğerine benzememesi, “farkları yalnız kaderin manevi yazısındadır” ifadesine misal olarak düşünülebilir.

Kudreti sonsuz ve ilmi nihayetsiz olan Allah, her çeşit yumurtada, çekirdekte, tohumda, nutfelerde dört temel elementi (karbon, hidrojen, oksijen ve azot) kullanmasına rağmen; her birisi manevi kader kalemiyle alnına ne yazılmışsa ona göre suret almakta, gelişmektedir. Mesela tavuk yumurtası, güvercin yumurtası, kartal yumurtası gibi farklı yumurtaları ele alalım. Maddeleri bir olmasına rağmen, kaderin manevi yazısındaki farklara göre birinden civciv, diğerinden güvercin yavrusu, ötekinden de kartal yavrusu yaratılmaktadır. Aynı şey, erik, kayısı, kiraz, incir, kavun gibi maddeleri bir olan farklı çekirdeklerden farklı meyvelerin yaratılmasına da tatbik edilebilir.

Yani aynı madde veya elementlerle yüz binlerce hayvana ve yüzbinlerce bitkiye menşe olmaktadır. Zerreler her birinde “Ayrı ayrı makam ve nur sahibi oluyorlar.”

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...