"Madde rikkat peyda ettikce, hayat şiddet peyda eder." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainatta hayat ile madde, öz ile kabuk, mana ile lafız, ruh ile ceset, kesif ile latif ikilemi ve zıtlığı hakimdir. Birisi birisinin zararına ve aleyhine gelişir ve terakki eder. Bunlar ters orantılıdır; birisi inkişaf ederken, onun karşısındaki zıddı geriler ve kaybolmaya yüz tutar.

Bu iki zıtlardan biri, kuvvet kazandıkça, diğeri zayıflar. Böylece kuvvet kazanan şeyin kayıt ve vasıfları hakim olur. Diğeri tamamen kaybolmasa bile, kaybolmuş gibi eserlerini gösteremez. Madde kuvvet kazandıkça, mana zayıflar. Ruh inceldikçe, ceset kalınlaşır. Nuraniyet gittikçe, yerine zulmet gelir. Letafet azalınca, yerine kesafet gelir.

Madde rikkat peyda ettikçe, yani incelip zayıfladıkça, hayat şiddet peyda eder, yani kuvvet ve parlaklık kazanır. Madde kesif iken, hayat nuranidir. Madde çok kayıtlar ile kayıtlı iken, hayat maddenin bu kayıtlarından azadedir.

Mesela, Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'de mana, nuraniyet, ruh, letafet, hayat, tamamen hükmettiği için, adeta madde onda kaybolmuş, her bir aza ve cihazı letafet kazanmış ve her bir azası ve hücresi maddi kayıt ve hantallıklardan arınarak tam nuraniyet kazanmıştır. Bu yüzden, onun mübarek cesedi de aynen ruh ve mana gibi letafet ve nuraniyet kazandığından, her bir azası ile görebilir, her bir azası ile işitebilirdi. Yani, onda madde öyle incelmişti ki, artık maddi hantallık ve kayıtlardan tamamen sıyrılmış ve ruh, hayat, şuur, gibi şeyler onda çok şiddetli tecelli eder hâle gelmiştir. Bu kapı, derecesine göre herkese açıktır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

sema19
biraz daha açarmısınız kolay anlaşılır orneklerle hocam
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Madde inceldikçe hayat daha görünür daha bilinir hale gelir. Mesela ışık arttıkça karanlık kaybolur karanlık kuvvetlendikçe de ışık zayıf düşer. Madde ile hayatta aynı ışık ve karanlık gibidir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek
Burada ki anahtar ifade'' Hayatın Şiddet kazanması''sonraki ifadelerde Şiddet kazanmak ''Parlaklık ve kuvvet kazanmak olarak tarif edilmiş.Kafa karışıklığı yapan ''Madde kesif iken,Hayat nuranidir'' cümlesi.Yani madde kesifleştikçe Hayatın Nuraniyetinin artacağı anlamı çıkıyor. Halbuki öncesindeki ve sonrasındaki paragrafta ise bunun zıddı açıklanıyor.1.Ya bu cümle osmanlıcadan latin hurufuna çevrilirken hata yapılmış 2.Ya da bizim anlayamadığımız farklı bir anlam yüklenmiş.Biz, kelimelerdeki başka manaları bilmediğimizden ,İnceliği kavrayamıyoruz.Sanıyorum Sema Kardeşimiz bu zıtlığa takılmış olmalı. Araştırılması/açıklanmasına herhalde ihtiyaç var.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...