"İstemek insaniyetin iktizasıdır." ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey insanlar! Fâni, kısa, faydasız ömrünüzü bâki, uzun, faydalı, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek insaniyetin iktizasıdır; Bâkî-i Hakikînin yoluna sarf ediniz. Çünkü Bâkîye müteveccih olan şey, bekanın cilvesine mazhar olur." (1)

İnsan beka için yaratılmıştır, bekaya aşıktır; hiçbir insan yoktur ki yokluğa, ademe taraf olsun. Üstadımız;

"Evet, kim kendi uyanık vicdanını dinlerse, 'Ebed, ebed!' sesini işitecektir. Bütün kâinat o vicdana verilse, ebede karşı olan ihtiyacının yerini dolduramaz. Demek o vicdan, o ebed için mahlûktur." (2)

buyuruyor. Yani ebediyeti istemek, fani olan ömür ağacımızın ebedi meyveler vermesini arzulamak insan olmanın gereğidir, manasında "istemek insaniyetin iktizasıdır" denilmiş.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Üçüncü Lem'a, Üçüncü Nükte.
(2) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, İkinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR