"Elbette insana en lazım iş, en mühim vazife; o Baki'ye karşı alaka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır." cümlesinin "esmaya yapışmak" kısmını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Esmaya yapışmak”, esmanın mana ve hükümlerine göre yaşamak demektir. Yani müminin hayatında, işlerinde, amellerinde ve davranışlarında ilahi isimlerin manası hükmeder demektir.

Mesela, Allah’ın isimlerinden Adl ismi her şeyi yerli yerine koyup her şeyi ölçülü ve adaletli yapmak demektir. Bizim bu isme yapışmamız ise, hayatımızda davranış ve amellerimizde adaletli ve ölçülü olmamızdır.

Yine Allah’ın Kuddüs ismi, kâinatta temizlik ve nezafet olarak tecellî ediyor. Müminin maddi hayatında temizlik manevi hayatında ise istiğfar ve takva şeklinde tecellî ediyor. Maddi manada kirli, manevi manada da fısk ve dalalet içinde olan birisi Allah’ın Kuddüs ismine yapışmamış oluyor.

“... Esma-i hüsnanın her bir isminin feyz-i tecellîsine bir mazhar-ı câmi’ olmaya çalış.” (Sözler, Yirmi Dördüncü Söz, Beşinci Dal)

Üstad Hazretleri burada insanın çalışarak elde edeceği esma tecellilerine dikkat çekmiş ve onu bu sahada gayret göstermeye teşvik etmiştir.

Allah (cc.) mükrimdir, kullarına ihsanda bulunur, onların da birbirine yardım etmesini sever. İkram eden insan Allah’ın Kerim ismine mazhar olur. Cenâb-ı Hak nihayetsiz merhamet sahibi ve affedicidir. İnsanları affeden Afüv ismine mazhar olur. İnsanların kusurlarını örten Settar ismine mazhar olur.

Aynı mana ve hükmü diğer isimlere de tatbik edebiliriz...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...