"Elbette insana en lâzım iş, en mühim vazife; o Bâki'ye karşı alâka peyda etmektir ve esmasına yapışmaktır." cümlesinin "esmaya yapışmak" kısmını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Esmaya yapışmak”, esmanın mana ve hükümlerine göre yaşamak demektir. Yani müminin hayatında, işlerinde, amellerinde ve davranışlarında İlahi isimlerin manası hükmeder demektir.

Meselâ, Allah’ın isimlerinden Adl ismi her şeyi yerli yerine koyup her şeyi ölçülü ve adaletli yapmak demektir. Bizim bu isme yapışmamız ise, hayatımızda davranış ve amellerimizde adaletli ve ölçülü olmamızdır.

Yine Allah’ın Kuddüs ismi, kâinatta temizlik ve nezafet olarak tecellî ediyor. Müminin maddî hayatında temizlik manevî hayatında ise istiğfar ve takva şeklinde tecellî ediyor. Maddî manada kirli, manevî manada da fısk ve dalalet içinde olan birisi Allah’ın Kuddüs ismine yapışmamış oluyor.

“... Esmâ-i hüsnânın her bir isminin feyz-i tecellîsine bir mazhar-ı câmi’ olmaya çalış.” (24. Söz)

Üstad Hazretleri burada insanın çalışarak elde edeceği esmâ tecellilerine dikkat çekmiş ve onu bu sahada gayret göstermeye teşvik etmiştir.

Allah (cc.) mükrimdir, kullarına ihsanda bulunur, onların da birbirine yardım etmesini sever. İkram eden insan Allah’ın Kerim ismine mazhar olur. Cenâb-ı Hak nihâyetsiz merhamet sahibi ve affedicidir. İnsanları affeden Afüv ismine mazhar olur. İnsanların kusurlarını örten Settar ismine mazhar olur.

Aynı mana ve hükmü diğer isimlere de tatbik edebiliriz...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...