"Madem Sâni-i Kadîr mekândan münezzehtir; elbette kudretiyle her mekânda hazır sayılır. Ve madem tecezzî ve inkısam yoktur; elbette her şeye karşı bütün esmâsıyla müteveccih olabilir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Allah’ın kudreti mekan ve zaman ile kayıtlı değildir. Yani Allah ve sıfatları, zaman ve mekanın içinde olmadığı için, zaman ve mekan içindeki kayıtlar ve kurallar Allah’ın kudretini zapt edemez. Zaman ve mekan içindeki engel ve maniler, Allah’ı tesiri altına alamaz.

Mesela, insan, zaman ve mekan içinde olmasından, zaman ve mekanın bütün kayıtları ve kuralları insanı tesiri altına alır. Bir anda çok işleri göremez, bir anda bir çok şeye teveccüh edemez. Bir şeyle meşgul olduğu zaman, başka şeyler ile meşgul olamaz. Zira meşgul olduğu şey, onu tesiri ve inhisarı altına almıştır. Aynı anda başka şeylere nazar etmesine mani olur. Bir yerde olduğu için başka yerlerde yoktur. Başka bir yere gitse, önceki yeri terk etmiş olur ve hakeza. İşte tüm bu maniler, kısıtlamalar, inhisarlar, hepsi zaman ve mekan içinde olmaktan kaynaklanan hallerdir.

Allah, zaman ve mekan içinde olmadığı için, zaman ve mekanın bütün tesir ve kayıtlarından da münezzehtir. Bu yüzden zaman ve mekan içindeki sebepler ve kayıtlar Allah’ı tesiri altına alıp, inhisar edemez. Kendine bağlayıp, teveccühünü hapis edemez; bir anda yüz binler iş ve icraat yapmasına engel olamaz.

Üstat Hazretleri, "Faraza sebepler işin içine girse, yine mani ve engel değil, Allah’a birer kolay vasıta ve araç olurlar. Allah’ı bir anda çok iş yapmasında tesiri altına almazlar, tam tersine kolaylık sağlarlar." diyor.

İlave bilgi için tıklayınız:

"Adem-i tahayyüz" ve "adem-i tecezzi" terkiplerini açıklar mısınız?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...