"Meclis-i Nebevîde, küçük bir cemaatin, cüz’î bir hadise ünvanıyla, milel-i insaniye içinde hırs-ı hayat ve havf-ı mematla en meşhur olan millet-i Yehudun,.." Buradaki cüzi hadise nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"De ki: Eğer Allah katında âhiret yurdu (cennet) bütün insanlar içinde yalnız size ait ise ve bu iddianızda samimi iseniz haydi ölümü istesenize!" (Bakara , 2/94)

İbnu Cerîr, Ebu Âliye’den (r.a.) bildirdi. Ebu Âliye (ra.):

"Yahudiler, 'Cennete ancak Yahudi olanlar girer.' dediler. Bunun üzerine Allah Teâlâ, Bakara: 2/94 ayetini indirdi." dedi.

Hazreti Peygamber (asm) ile Yahudiler arasındaki bu küçük tartışmanın neticesinde, bu ayet nazil olarak Yahudilerin ne kadar dünya hayatına perestiş ettiklerini, ne kadar sözlerinde yalancı ve nifak içinde oldukları ve bunun kıyamete kadar da devam eden külli bir kaide olduğu ilan edilmiş oldu...

Bu ayet Yahudi milletinin hırs ve dünya sevgisine işaret ediyor. Ve ayrıca bu hırs ve dünya sevgisinden dolayı Yahudi milleti zillet ve meskenet cezasına çarptırılmışlardır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...