“Melâike, ibâd-ı mükerremdir. Emre muhalefet etmezler. Ne emrolunsa onu yaparlar." Bu cümleleri izah eder misiniz, bunların geçtiği âyetlerden örnekler verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Meleklerin “ibâd-ı mükerrem” olmalarının en açık ciheti, onların günahtan uzak bir yaratılışa sahip olmalarıdır. Yani, karanlığın güneşe yanaşamamasından daha ileri derecede, günahlar meleklere yanaşamazlar. Onlar, insanlar ve cinler gibi imtihana tabi tutulmadıklarından, iradelerini ancak hayra kullanabilirler, şerri irade edemezler. Yani onların iradeleri sadece hayrı kabul etmeye ve gereğini yapmaya hizmet eder. “Emre muhalefet etmezler. Ne emrolunsa onu yaparlar.” cümleleri bu hakikati ders vermektedir.

Âyetlerden örnekler:

"Onlar, Allah'ın emirlerine (isyan edip) karşı gelmezler ve emrolundukları şeyleri (aynen) yaparlar." (Tahrim, 66/6)

"Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun katındakiler O'na ibadet etmekten ne çekinirler, ne de yorgunluk duyarlar. Gece ve gündüz durmadan (yorulmadan) O'nu tesbih (ve takdis) ederler." (Enbiyâ, 21/19-20)

"Melekleri de arşın etrafını çevirmiş olarak Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Aralarında hak ile hüküm verilmiştir ve 'Alemlerin Rabbine hamd olsun' denilmiştir." (Zümer, 39/75)

“Ki bunlar meleklerin, canlarını pak ve tertemiz olarak alacakları kimselerdir. 'Selam size' derler. 'Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin.'" (Nahl, 27/32)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...