"Melâike, ibâd-ı mükerremdir. Emre muhalefet etmezler. Ne emrolunsa onu yaparlar." izah eder misiniz, bunların geçtiği âyetlerden misaller verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Meleklerin “ibâd-ı mükerrem” olmalarının en açık ciheti, onların günahtan uzak bir yaratılışa sahip olmalarıdır. Yani, karanlık güneşe yanaşamadığı gibi, günahlar da meleklere yanaşamazlar. Onlar, insanlar ve cinler gibi imtihana tabi tutulmadıklarından, iradelerini ancak hayra kullanabilirler, şerri irade edemezler. Yani onların iradeleri sadece hayrı kabul etmeye ve gereğini yapmaya hizmet eder. “Emre muhalefet etmezler. Ne emrolunsa onu yaparlar.” cümleleri bu hakikati ders vermektedir.

Âyetlerden misaller:

"Onlar, Allah'ın emirlerine (isyan edip) karşı gelmezler ve emrolundukları şeyleri (aynen) yaparlar." (Tahrim Suresi, 66/6)

"Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun katındakiler O'na ibadet etmekten ne çekinirler ne de yorgunluk duyarlar. Gece ve gündüz durmadan (yorulmadan) O'nu tesbih (ve takdis) ederler." (Enbiyâ Suresi, 21/19-20)

"Melekleri de arşın etrafını çevirmiş olarak Rablerini hamd ile tesbih ettiklerini görürsün. Aralarında hak ile hüküm verilmiştir ve 'Âlemlerin Rabbine hamd olsun' denilmiştir." (Zümer Suresi, 39/75)

“Ki bunlar meleklerin, canlarını pak ve tertemiz olarak alacakları kimselerdir. 'Selam size' derler. 'Yaptıklarınıza karşılık olmak üzere cennete girin." (Nahl Suresi, 27/32)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...