"Desatir-i hikmet, nevamis-i hükûmetle; kavanin-i hak, revabıt-ı kuvvetle imtizac etmezse cumhur-u avamda müsmir olamaz." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu düstur, ilk bakışta, ülke yönetimiyle ilgili görünse de hüküm sürme mânâsına gelen hükümet kelimesinin sözlük mânâsı esas alındığında, aileden şirket yönetimine kadar, her türlü idarî birim için de geçerli olur.

Konuya ülke yönetimi açısından yaklaştığımızda şu mânâyı anlıyoruz:

Nevamis-i hükümet; “hükümetin genel politikası, çalışma esasları, temel görüşleri” olarak kabul edilebilir. Bunlar "desatir-i hikmetle" imtizaç etmelidir, yani bu görüşler ve bu temel politikalar, akla ve mantığa dayanmalı ve ülkenin menfaatine olmalıdır. Böyle olduğunda, idare edilen kesimden kabul görür ve o esaslara riayet edilir.

İkinci bir kaide, hakla kuvvetin birlikte yürümesidir. Yani hem tutulan yol hak ve doğru olacak, hem de o yolda yürümek için gereken kuvvete de sahip olunacaktır.

Bunun sağlanamaması halinde de başarıya erişilemez ve hükümet politikaları halk tarafından kabul görmez.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...