"Meselâ; vâhid-i kıyasî gibi bir kubh bulunmazsa, hüsnün hakikatı bir tek nevi olur; pek çok mertebeleri gizli kalır. Ve kubhun tedahülü ile mertebeleri inkişaf eder." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Çirkinlik olmazsa güzelliğin kıymeti, değeri, makamları ve dereceleri anlaşılmaz ve güzellik tek bir sınıf tek bir makam olarak anlaşılırdı. Yani güzelliğin kıymeti tam manası ile anlaşılamazdı. Oysa güzelliğin sayısız dereceleri, makamları ve sınıfları bulunuyor.

Mesela, soğuk olmasa sıcağın dereceleri olmazdı. Biz sıcaklığı sıfırın altı, üstü, on derece, yüz derece, bin derece diye sınıflandırabiliyor isek, bu soğuğun sayesindedir. Şayet soğuk olmasa sıcaklığın derecelerini bilemez, sıcaklığı tek bir derece olarak algılardık. Oysa yüz derecede su kaynar, bin beş yüz derecede demir erir,.. gibi bilgiler bizim için çok önemli nimetlerdir.

Aynı durum güzellik için de geçerlidir, yani çirkinlik soğuk gibi güzelliğin derecelerini ve ara tonlarını anlamamızı sağlıyor. Şayet çirkinlik olmasa, güzelliği bir ton bir çeşit bir derece şeklinde anlayacak ve tam kıymetini bilemeyecektik.

Kıyas iki şey arasında yapılır, tek bir şey üstünde kıyas yapılamaz. Bu yüzden Allah insanların kıyas yapabilmesi için her şeyi zıddı ile yaratmıştır. Soğuk-sıcak, çirkin-güzel, gece-gündüz, karanlık-ışık gibi.

Sürekli ışık olsa, karanlık hiç olmasa, o zaman ışığın değerini ve derecelerini hiçbir zaman hissedemeyecek ve büyük bir nimet olduğunu idrak edemeyecektik. Benzer durum diğer zıtlar içinde geçerlidir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...