"Meselâ, zâtında Barla Denizi (yani Eğirdir Gölü), imkân ve ihtimal var ki, pekmez olsun, yağa inkılâb etmiş olsun. Fakat, madem bir emareden o imkân ve ihtimal neş’et etmiyor..." Bu benzetmeyi açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Meselâ, zâtında Barla Denizi (yani Eğirdir Gölü), imkân ve ihtimal var ki, pekmez olsun, yağa inkılâb etmiş olsun. Fakat, madem bir emareden o imkân ve ihtimal neş’et etmiyor; onun vücuduna ve su olduğuna kat’î ilmimize tesir etmez, şek ve vesvese vermez."(1)

Eğirdir Gölünün pekmeze yahut yağa inkılap etmesi zâtında mümkündür. Çünkü zâtında muhal değildir. Ancak biz, o gölün mevcut haliyle varlığını devam ettirdiğine inanırız. Bu ihtimal bize şek ve vesvese vermez. Zira bu konuda hiçbir emare, hiçbir delil yoktur. Zâtında mümkün olması bizim şüpheye düşmemiz için yeterli değildir.

Şek etsek bunun sonu gelmez ve hayatımızı karartır, mahveder. Şöyle ki;

Bütün tanıdıklarımızın bir anda ölmeleri mümkündür. Ama bu ihtimal hiçbir emareye dayanmıyorsa, biz hepsinin hayatta olduklarına kati olarak hükmederiz ve bu konuda şüpheye düşmez, vesveseye kapılmayız. Aksi halde telefonun başına geçip bütün tanıdıklarımızı tek tek aramamız gerekir.

Keza, kendi bedenimize bütün hastalık nevilerinin isabet etmesi mümkündür. Ancak, bu konuda bir emare olmadıkça hastaneye gitmez, doktora müracaat etmeyiz. Aksi halde bir ayağımızın sürekli olarak hastanede olması gerekir.

(1) bk. Sözler, Otuz İkinci Söz, İkinci Mevkıf.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...