Meşhur dua diye ifade edilen bizim dualarımız da iki kısma ayrılıyor. Biri fiilî ve hâlî; diğeri kalbî ve kâlî. Bu konuyu biraz açabilir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Fiilî dua" denilince dersin devamında geçen “Esbaba teşebbüs, bir dua-yı fiilîdir.” cümlesini hatırlıyoruz. Bir neticeye varmak için gerekli sebepleri ve şartları yerine getiren kimse fiilî duasını yapmış demektir. Artık onun yapacağı şey Allah’a tevekkül ederek neticeyi sabır ve tevekkülle beklemektir. Bu bekleyiş aynı zamanda hâlî bir duadır. Buna lisanen dua da ilave edilebilir. O takdirde üç dua birleşmiş olur.

İnsan bir arzusunu kalbinin diliyle de Rabbine arz edebilir. Kalbin her arzusu bir nevi duadır. İnsan, kalbiyle dua yaparken ellerini de açarsa fiilî dua ile "kalbî dua" birleşmiş olur.

Kalbi kırık bir müminin, hiç kimseden bir şey beklemeyip Rabbine teveccüh etmesi hâlî ve kalbî bir duadır. "Allah, gönlü kırıklarla beraberdir." (bk. Ebu Nuaym, Hilye, II, 364) hadis-i şerifi bu duanın kabul olacağına işaret etmektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...