"Meslek-i velâyet çok kolay olmakla beraber çok müşkülâtlıdır; çok kısa olmakla beraber çok uzundur; çok kıymettar olmakla beraber çok hatarlıdır; çok geniş olmakla beraber çok dardır." Bu zıtlıkları izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Meslek-i velâyet çok kolay olmakla beraber çok müşkülâtlıdır."(1)

Tasavvuf mesleği ile elde edilen velayetin kazanılması çok uzun ve meşakkatlidir. Buradaki müşkilat ifadesi, riyazet ve çile gibi ağır terbiye metotlarına işaret ediyor. Eskide bir müridin ruhani seyrini tamamlayıp nefsini öldürmesi, bazen kırk sene ağır riyazet ve çile ile ancak mümkünmüş.

Kolay olması ifadesinde ise velayetin kazanılmasından sonra, imanla kabre girmenin, şek ve şüphelerden salim kalmanın suhulet ve kolaylığına işaret ediliyor. Yani bir veli velayet makamına çıkıp iman hakikatlerini bizzat müşahede ettikten sonra, kabir ve cennet onun için kolay hale gelmiş demektir.

"Çok kısa olmakla beraber çok uzundur; çok kıymettar olmakla beraber çok hatarlıdır;.."

Kısa ve uzunluk tabirlerinde de aynı mülahazaları düşünebiliriz. Yani tasavvuf mesleği ile velayeti elde etmek çok uzun ve meşakkatlidir, lakin elde ettikten sonra maksut olan rıza ve cenneti elde etmek gayet kısa ve kolaydır. Bu meslek çok değerlidir, lakin bir o kadarda risklidir. Velayeti elde etme yolunda çok telefler olabilir. Bir takım tasavvuf yolcularının velayet seyrinde şatahata ve naza sapması, buna örnek olarak verilebilir.

"Çok geniş olmakla beraber çok dardır."

Tasavvuf mesleğinde giderken şartlar ve yollar çok dar, ama neticeye ulaştıktan sonra meydan çok geniş ve ferahlı. Yani herkesin rahatla gidebileceği bir yolu yok, ama o yolda gidip de neticeye yani velayete varanlar için hem iman, hem marifet, hem de manevi makamlar çok geniş ve kapsamlıdır.

Özet olarak bu zıt ifadelerin hakikati; yol ve neticelerdir. Yani tasavvuf mesleğinin velayet yolları ve disiplinleri zor, dar, riskli ve uzundur; lakin bu yolu bitirdikten sonra netice kolay, geniş, salim ve kısadır.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Dokuzuncu Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

karolin
Konuyla biraz ilgili..Yeni araba öğrenmeye başladığımda bir şoför :"Araba sürmek çok kolay,çok zor." demişti..Nasıl böyle oluyor diye düşündüm. Acaba bu zıtlıklar aynı yukarıdaki örnek gibi mi?Araba sürmek çok kolay bas gaza gitsin.Ama o yolda çektiğin sıkıntılar ,trafikler,yolun bozuk olması ,bir anlık dalgınlık vs. Bu yönüyle çok zor..Yani buradaki zıtlıklar ictima-üz zıddeyn değil..Farklı yönlerindeki kolaylık ve zorluklarına mı dikkat çekiyor..Sanki yukarıdaki örnekte de aynı durum var??
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Farklı ve güzel bir bakış açısı.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...