"Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alâkadar çok cihazat-ı insaniye var." cümlesini devamıyla izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alâkadar çok cihazat-ı insaniye var. Nefis, eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatil-i eşgal etmezse, o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususî ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder, tahakkümü altında bırakır. O sair cihazat-ı insaniyeyi de o mânevî fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Nazar-ı dikkatlerini daima kendine celb eder. Ulvî vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki, eskiden beri çok ehl-i velâyet, tekemmül için riyazete, az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar."(1)

Sürekli midesi ile meşgul olan birisi, diğer manevi cihazlarının vazifelerini ihmal edip onların atıl kalmasına sebep olur. Ramazan ve oruç bu ihmale set çektiği için, insanın diğer manevi cihazları bu süreçte terakki ve tekemmül ediyor. Bir cihette Ramazan manevi cihaz ve duyguların bayramı gibidir, onlara gün doğuyor.

"Gürültü ve duman" ifadeleri, midenin sair cihazları kendi ile meşgul etmesine bir kinaye bir mecazdır. Evet, ömrü midesinin arkasında geçen bir adamın, bütün manevi ve ulvi cihazları gürültü ve duman içinde asıl vazifelerinden geri kalmışlar demektir. Somunun peşinde koşan soyutu göremez. Nazarı maddede çakılmış bir adamın maneviyatı gabileşmiş demektir...

“O fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususî ibadetlerini onlara unutturur.” Buradaki cihazat kalp, ruh, vicdan, zahiri ve batini latife ve duygulardır. Yoksa dalak, ciğer ve bağırsaktan bahsedilmiyor. Gerçi oruç ile onlar da bir parça rahata kavuşuyorlar, yani sıhhat buluyorlar, ama burada asıl maksat insanın manevi cihazları ve duygularıdır.

Mesela, mide aç kaldığında göz harama bakmaya takat bulamıyor, asıl vazifesi olan teftişe dönüyor. Yine mide aç kaldığında kalbi yeme içme telaşesine düşüremeyip, asıl vazifesi olan muhabbetullaha yönlendiriyor vesaire.

İnsanın zahiri ve batini bütün duygu ve latifeleri, bu cihazat-i insaniye kapsamına girer. Yani görme, işitme, duyma, dokunma, tatma, koklama gibi bütün duyu organlarımız, midede hazmedilen rızık sayesinde ayakta durmaktalar. Mide çalışmasa bu cihazlarımız da çalışmaz.

Yani mide bütün bedenimize ve onunla kaim olan duygu ve cihazlarımıza yakıt ve enerji temin eden bir ana makine gibidir. Mide manevi duyguların çalışmasına da dolaylı etki ediyor. Çünkü mide olmasa hayat olmaz, hayat olmasa duygular çalışmaz...

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, İkinci Kısım.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...