M

İçerikler


 1. "Maârîzu'l-kelâm" ve "müstetbeâtü't-terâkib" kavramlarını izah eder misiniz?

 2. "Madum" kavramını izah eder misiniz? Varlığı imkansız olan şey, diye tanımlayanlar var da...

 3. "Magfiret" ve "affetmek" arasındaki fark nedir?

 4. "Mahiyet" ve "istidat" kavramlarını izah eder misiniz; aralarındaki fark nedir?

 5. "Mahiyet" ve "şule-i mahiyet" arasındaki fark nedir?

 6. "Mahiyet", "hakikat", "suret" kavrmalarının anlamlarını açıklar mısınız?

 7. "Mahiyet-i Muhammedi" , "Hakikat-i Muhammedi" ile "Maddi ve manevi hayat-ı Muhammediye" ve "Şahsiyet-i maneviye ve beşeriye" kavramları arasındaki münasebet nasıldır?

 8. "Mahiyeti insan" ve "hakikati insan" kavramlarını izah eder misiniz, farkları nelerdir?

 9. "Mahluk" kavramını geniş olarak izah eder misiniz?

 10. "Mahlukat" ile "mevcudat" arasındaki fark nedir, hangisinin kapsamı daha geniştir?

 11. "Mahlukat", "masnuat", "mevcudat" kelimerini izah edip, aralarındaki farkı belirtir misiniz?

 12. "Makam" kelimesini biraz açar mısınız? Risalelerde geçen manasını "cümlenin evvel ve ahirini, aradaki irtibatı düşünerek konuşmak" desek doğru olur mu?

 13. "Malik" ve "Melik" isimleri arasındaki fark nedir?

 14. "Mana" ile "mefhum" kavramları arasındaki fark nedir?

 15. "Mana" ve "Hakikat" ile "Meyve" ve "Çekirdek" İlişkisi Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

 16. "Mana-yı harfi" ve "mana-yı ismi" kavramlarının Arapça dilbilgisinde olmadığı söyleniyor. Bu konu hakkında bilgi verir misiniz?

 17. "Mana-yı harfi", "mana-yı ismi", "hikmet" ve "nazar" arasındaki farklar nelerdir?

 18. "Mânâ-yı işârî" ve "mânâ-yı remzî" ne demektir; dolayısıyla "remiz ve işaret dilleri" ne demektir?

 19. "Mana-yı örfi" ne demektir, açıklar mısınız?

 20. "Manevi Seyyidlik" ne demektir, açıklar mısınız?

 21. "Mantık" kavramını açar mısınız, Risalelerde bu kelime hangi anlamda kullanıyor?

 22. "Marziyat-ı İlahi" ne demektir, izah eder misiniz?

 23. "Matlub" ile "Talib" isimleri arasındaki fark nedir?

 24. "Mebadi-i zaruriye" ne demektir, açıklar mısınız?

 25. "Mecul-i ilahi" ve "makdur-i ilahi" kavramlarını izah eder misiniz?

 26. "Mecusîlik" hakkında bilgi verir misiniz?

 27. "Mehdi-i Resul" ne demektir, açıklar mısınız?

 28. "Mekan"ın hakikati nedir?

 29. "Mektubat-ı Rabbani" ve "Mektubat-ı Samedani" kavramları arasındaki farklar nelerdir?

 30. "Mektûbat-ı Rabbaniye" kavramını açıklar mısınız?

 31. "Melek-i ilham" tabirini genişçe açıklar mısınız?

 32. "Meleke", "kuvve", "duygu" kavramları arasındaki farklar nelerdir?

 33. "Melekût" ile "mülk" kavramlarını açıklar mısınız?

 34. "Merak" duygusunun vasat mertebesi nedir, izah eder misiniz?

 35. "Merhamet" ve "şefkat" kavramları arasındaki farkı açıklar mısınız?

 36. "Mertebe" ve "makam" kavramları arasındaki fark nedir?

 37. "Mesalih-i mürsele" kavramını açıklar mısınız?

 38. "Meslek" ve "meşrep" kavramları hakkında bilgi verir misiniz?

 39. "Metanet" ne demektir, "sebat"tan farkı nedir?

 40. "Mevadd-ı şerire" kavramını açar mısınız?

 41. "Mevcudat" ve "varlık" kelimeleri arasında nasıl bir fark vardır?

 42. "Meyil" ve "niyet" kavramlarının farkı nedir, önce meyletmek mi niyetlenmek mi olur?

 43. "Meziyet" ve "fazilet" kavramları arasındaki farkı "tefani" noktasında izah eder misiniz?

 44. "Millet", "milliyet", "milliyetçilik", "ümmet", "ırkçılık", "unsuriyet", "asabiyet-i milliye" kelimelerini izah eder misiniz?

 45. "Misil" ile "misal" kavramları arasındaki fark nedir? Allah için misaller kullanılabilir mi?

 46. "Misil", "nazir", "şerik", "şebih", "vezir", "zıd" ve "nid" kelimeleri arasındaki nüansı izah eder misiniz?

 47. "Mizan" ile "terazi" kavramları arasındaki fark nedir?

 48. "Mizan" ve "nizam" kavramları hakkında bilgi verir misiniz?

 49. "Mizanlı intizam" ile "intizamlı mizan" arasındaki farkı izah eder misiniz?

 50. "Mü'min" ve "Müslim" ne demektir, aralarındaki fark nedir?

 51. "Müceddidü'l-ekber" ne demektir? Üstad gelmiş olan mücedditlerin sonuncusu mudur? Dolayısıyla Üstad'a Mehdi diyebilir miyiz?

 52. "Mûcize" kavramını açar mısınız?

 53. "Muhabbet" kavramını izah eder misiniz? "Muhabbet etme"yi nasıl anlayabiliriz?

 54. "Muhakkikin-i ulema" ile "muhakkikin-i asfiya" arasındaki fark nedir, tarzları aynı mı, ayrı mıdır?

 55. "Muhal" ile "mümteni" kavramları arasında fark var mı, varsa izah eder misiniz?

 56. "Muhlis" ile "muhlas" arasındaki farkı izah eder misiniz?

 57. "Muktazi" ve "alamet" kavramları arasındaki fark nedir?

 58. "Mümaselet" ve "müşabehet" kelimelerinin anlamları nelerdir?

 59. "Mümin" ile "Müslüman" arasındaki fark nedir; mümin kimlere denir?

 60. "Mümteniü'l-vücud" kavramını izah eder misiniz? "Mümteni" varlığı imkansız anlamına gelirken, neden "vücud" kelimesi kullanılıyor?

 61. "Mün'im", "Rahman", "Rezzak" ve "Kerim" isimleri arasındaki farklar nelerdir? "Lütuf", "ihsan" ve "ikram" arasındaki farkları da yazar mısınız?

 62. "Müsabaka" ve "Rekabet" Kavramlarını ve farklarını açar mısınız?

 63. "Müşahede" , "keşfiyat" , "meşhudat" , "şuhut" kavramlarını açar mısınız?

 64. "Müslüman İsevîler" kavramını açar mısınız, bunlar kimler olabilir, özellikleri nelerdir?

 65. "Müslüman İsevîleri" kavramı, iki dinli manasında mıdır; neden böyle bir kullanım yapıyorsunuz?

 66. "Mutlak" ile "Mübhem" arasındaki farkı izah eder misiniz?

 67. "Mu’cizât-ı Kur’âniye" kavramına itiraz edenler oluyor. Mucizeler peygamberlere has olup, Kur'an için keramet denilmeli diyorlar. Üstad ekseri olarak mucize kavramını kullanmakla birlikte keramet-i Kur'aniyeyi de kullanıyor, farkları ne olabilir?

Yükleniyor...