"Mevcudat, müdrik ve âlimin malıdır. İlimle alır, isimle ahzeder, suretlerinin temessülüyle temellük eder." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada Hz. Adem (as)'ın, hilafete liyakatını göstermenin ve meleklere olan üstünlüğünü tescil etmenin yolunun, ilim ve idrak üstünlüğü ile olacağını ifade ediyor. Mevcudatı her yönüyle, kim iyi bilip, idrak ederse, mevcudata halife olmak ta onun hakkıdır. Mevcudata olan halifeliği ve reisliği, ilim ile alır, isimlerini tek tek söylemekle vukufiyetini gösterir. Ve suretlerini göstermekle de sahiplenir. Eşyanın suretlerini göstermek tarzı, bir resmi geçit gibi olmuş ve levhalar, yani eşyanın görüntüleri ise, levh-i a'lâdan, yani kader levhalarından alınmıştır. Bu manaya da aşağıdaki ibareler işaret eder.
“Müşterilere gösterilmek üzere kumaş toplarının açılıp arz edildiği gibi, eşyanın envâı da bast edilerek enzar-ı melâikeye gösterilmiştir.”(1)
Adeta melaikeye, insanın hilafetine olan küçük itirazına karşılık, Allah insana, gövde gösterisi yaptırmış ve tam ilzam ettirmiştir. İşte sorudaki ibareler bu manaya işaret eden ibarelerdir.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, 31-33. ayetlerin tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...