"Kâinatı gayet güzel bir bayram ve gayet süslü bir meşher ve çiçekleri yeni açılmış bir bahar şeklini vermiş. Ve koca baharı, gayet güzel bir saksı, bir gül destesi yapmış ki..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem sen gel, bu intizam, nezafet, mizanın içinde bu fevkalâde câzibedar cemâle ve güzelliğe bak ki, bu koca kâinatı gayet güzel bir bayram ve gayet süslü bir meşher ve çiçekleri yeni açılmış bir bahar şeklini vermiş. Ve koca baharı, gayet güzel bir saksı, bir gül destesi yapmış ki, her bahara, zeminin yüzünde mevsim be mevsim açılan yüzbinler nakışlı bir muhteşem çiçek suretini vermiş. Ve o baharda her bir çiçeği çeşit çeşit zinetlerle güzelleştirmiş."(1)

İman gözlüğü ile bakıldığında, kainat bir bayram meydanı, içindeki varlıklar ise Allah’ı tesbih ve tekbir ile neşelenmiş bayramdaşlardır. Çiçekler, böcekler, dağlar, bayırlar, yıldız ve galaksiler hep birlikte tevhit türküsünü mırıldanıyor. Gecenin mehtabı, gündüzün meşheri, denizin dalgası, dağların hazineli bir kazık gibi insanlara analık etmesi ve onlara temiz hava, su, ve madenler verilmesine vesile olması, hep kainat ve içindekilerinin birer güzelliklerindendir. Kainat ve içindeki bütün bu güzellikler, sonsuz güzelliğin bir habercisi bir müjdecisi bir muştusu niteliğindedir.

Evet, su kabarcığının üstündeki küçük ışık huzmesi nasıl güneşe işaret ediyor ise, kainattaki sayısız cemal huzmeleri de sonsuz cemale işaret edip onun neşvesi ile cuşuhuruşa gelmiş ve adetâ kainatı bayram meydanına ve havasına dönüştürmüştür.

Tabi bu incelik ve güzellikleri kemali ile görmek ve zevk etmek, ancak kamil bir iman ile mümkündür. İman ve marifetullahtan yoksun bir kalp gözü ile bu incelik ve güzellikleri görmek mümkün değildir.

(1) bk. Şualar, İkinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...