"Kâinatı gayet güzel bir bayram ve gayet süslü bir meşher ve çiçekleri yeni açılmış bir bahar şeklini vermiş. Ve koca baharı, gayet güzel bir saksı, bir gül destesi yapmış ki..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem sen gel, bu intizam, nezafet, mizanın içinde bu fevkalâde câzibedar cemâle ve güzelliğe bak ki, bu koca kâinatı gayet güzel bir bayram ve gayet süslü bir meşher ve çiçekleri yeni açılmış bir bahar şeklini vermiş. Ve koca baharı, gayet güzel bir saksı, bir gül destesi yapmış ki, her bahara, zeminin yüzünde mevsim be mevsim açılan yüzbinler nakışlı bir muhteşem çiçek suretini vermiş. Ve o baharda her bir çiçeği çeşit çeşit zinetlerle güzelleştirmiş."(1)

İman gözlüğü ile bakıldığında, kâinat bir bayram meydanı, içindeki varlıklar ise Allah’ı tesbih ve tekbir eden neşeli mahlûklardır. Çiçekler, böcekler, dağlar, bayırlar, yıldızlar ve galaksiler hep birlikte tevhid zikrini mırıldanıyorlar. Kâinat âdeta bir zikirhane. Gecenin mehtabı, gündüzün meşheri, denizin dalgası, dağların hazineli bir kazık gibi insanlara analık etmesi, onlara temiz hava, su, ve madenler verilmesine vesile olması, bütün bu güzellikler, sonsuz güzelliğin bir habercisi, müjdecisidir.

Evet, su kabarcığının üstündeki küçük ışık huzmesi nasıl güneşe işaret ediyor ise, kâinattaki sayısız cemal huzmeleri de sonsuz cemale işaret edip onun neşvesi ile cûş u hurûşa gelmiş ve adetâ kâinatı bayram meydanına ve havasına dönüştürmüştür.

"Ruhlu mahlûkatına ve nebatî masnuatına birer resm-i geçit tarzında bir ulvî bayram yapmıştır..." (17. Söz)

Bu ifade ile yaklaşık üç milyon tür hayvanın dünya hayatında geçirdikleri safhalar, yaptıkları vazifeler ve sonunda ölüm kanunuyla bu bayram yerini terk etmeleri veciz bir şekilde ifade edilmiştir.

Bu dünyada yapılan merasimlerde, resm-i geçidin başlangıç ve bitişi, tribünlerin önünde çizgilerle işaretlenmiştir. Farklı okullar yahut askerî birlikler bu çizgiler arasında geçit resmi yaparken yürüyüşlerine çok daha dikkat eder, hiç hata yapmamaya çalışırlar.

Bu dünya hayatında da insan dışındaki bütün türler, yaratılış gayelerine tam uygun bir hayat sürer ve resm-i geçitlerini eksiksiz ve hatasız olarak tamamlarlar. Her türün doğum ile başlayan resm-i geçidi ölüm ile son bulur.

Tabiî bu incelik ve güzellikleri kemali ile görmek, mânalarını okumak ve zevk etmek, ancak kâmil bir iman ile mümkündür. İman ve marifetullahtan mahrum olanların güzellikleri görmesi mümkün değildir.

(1) bk. Şualar, İkinci Şua.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...