31-33. âyetin tefsiri

İçerikler


  1. "...sizin Adem hakkında lisanla izhar ettiğinizi ve kalben gizlediğinizi bilirim." Burada, kalben kelimesi meleklere hitaben deniliyor. Meleklerin de bizim gibi kalbe sahip olduğunu mu anlamalıyız?

  2. "Evet, mazi, istikbalin âyinesidir; istikbalde vücuda gelecek icatlar, mazide kurulan esas ve temeller üzerine bina edilir." İzah eder misiniz?

  3. "Ve bir ifritin Hazret-i Süleyman'a 'Gözünü açıp yummazdan evvel Belkıs'ın tahtını getiririm' demesine işaret eden..." Kur'an'da ve Sözler'de alim birisi diye geçiyor, burada neden ifrit denilmiş? Tashih edilmesi gerekmez mi?

  4. "Beşerin henüz keşfedemediği çok mucizeler vardır; istikbalde yavaş yavaş keşfine muvaffak olur." Bu keşfiyatlar neler olabilir?

  5. "Cenâb-ı Hakk'ın arzında beşerin halife olması, Allah’ın hükümlerini icra ve kanunlarını tatbik etmesi içindir. Bu ise, tam bir ilme mütevakkıftır." İzah eder misiniz?

  6. "Evvelce, İblisin enaniyet ve kibrine kanarak yaptıkları istifsardan pişman olarak سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَاۤ اِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَاۤ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ dediler." İlk emirde secde etmeyen melekler olmuş mu, izah eder misiniz?

  7. "Cenab-ı Hak, Âdem'i (a.s.) ... ulvî bir vicdan ve ihatalı on duyguyla teçhiz etmiştir." Buradaki "on duygu" nelerdir?

  8. "İlmin ulüvv-ü kadrine ve kadrinin yüksek derecesine ve hilâfete mihver olduğuna işarettir... Arz edilen eşya olduğu halde, zamirin esmaya rücûundan, ismin ayn-ı müsemmâ olduğuna kail olan Ehl-i Sünnetin mezhebine işarettir." izah eder misiniz?

  9. "Müşterilere gösterilmek üzere kumaş toplarının açılıp,.. müzekker ve akıllar cemaatinden kinayedir. ... hüm kelimesinde bir mecaz iki tağlib vardır... levh-i a’lâda nakşedilen sûretler..." Burayı açıklar mısınız?

  10. "O zamandan beri, yirmi senedir daha şu âyeti (Sübhaneke lâ ilme lenâ illâ mâ allemtenâ inneke entel Alim'ül-Hakîm) tefsir ediyorum." Burayı nasıl anlayabiliriz?

Yükleniyor...