"Mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir, mizaçlara göre ilâçlar tebeddül eder. Öyle de asırlara göre şeriatler değişir." Bir tarafta insana bakan suni meseleler, öte tarafta taraf-ı İlahiden tavzif var. Bu farklılık ve değişim nasıl açıklanabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainatta, basitten mükemmele doğru giden bir tekamül yasası vardır. Ve bu yasa gereği hem bireysel olarak insan hem de toplumsal olarak insanlık doğar, büyür ve ölür. Kültürler, gelenekler ve şeriatlar da bu yasadan nasibini alır.

İlk insan ve ilk toplumun oluşturduğu gelenekler ve kültür basit, sade ve tıfıldır, şeriat da buna göre gönderiliyor.

Son insan ve son toplumların oluşturduğu gelenekler ve kültürler ise, tekamül kanunu gereği gayet gelişmiş, karmaşıklaşmış ve olgunlaşmıştır. Dolayısı ile şeriat da bu duruma uygun ve güncel hâli ile nazil olacaktır.

Yani Allah hâlin gereğine göre dinini ve peygamberini gönderiyor. Ta ki insanlar dine uymakta zorluk çekmesinler. Bu yüzden insanlık tarihindeki bu değişmeler ve gelişmeler suni değil ilahi âdet gereğidir. Tavzif de buna mutabık oluyor diyebiliriz.

Değişme ve değişim din ve şeriat noktasından son bulmuş olsa bile, teferruat ve detaylarda hâlen devam ediyor. Bu yüzden İslam'da mezhep ve içtihatlar usulüne uygun yapılırsa ,serbest ve caiz kabul edilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...