"Beşerin ekseriyet-i mutlakası, bir mekteb-i âlinin talebesi gibi, bir tarz-ı hayat-ı içtimaiyeyi giyse, bir seviyeye girse, o vakit mezhepler tevhid edilebilir." Mezhepleri birleştirme projeleri neden kaynaklanmaktadır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Aynı seviyede aynı şartlarda aynı iklim ve coğrafyada toplanan insanların, bir mezhep çatısı altında toplanmaları makul olan bir şeydir. Nitekim İstanbul, Ankara, İzmir gibi mega şehirlerde böyle bir eğilim vardır.

Sosyoloji ilmi açısından insanlık geleneksel toplum, modern toplum, postmodern toplum, bilgi toplumu, ağ toplumu şeklinde seyrediyor ve küreselleşme de bunun bir neticesidir.

Küreselleşme dünyayı büyük bir köy haline sokmuş ve insanlığın toplumsal yapısını ortak bir üretim ve tüketim kültürüne doğru yönlendirmiştir.

Geleneksel toplumlarda, insan toplulukları arasında öyle farklılıklar vardı ki peygamberler ve şeriatlar bile farklı olabiliyordu. Ama insanlık tekamül ettikçe toplumlar arasındaki makas daralmış, bir peygamber bir şeriat kıvamına gelmiştir. Lakin tam bir seviyeye gelemediği için mezhepler devreye girmiştir.

Üstadımızın şu,

"Eğer, beşerin ekseriyet-i mutlakası, bir mekteb-i âlinin talebesi gibi, bir tarz-ı hayat-ı içtimaiyeyi giyse, bir seviyeye girse, o vakit mezhepler tevhid edilebilir."(1)

harika tespiti ya da öngörüsü, aslında sosyolojinin varacağı en son katmanı tarif ediyor. Ama insanlığın ya da kainatın ömrü bu katmana ulaşmaya yeter mi onu bilemeyiz.

Mezheplere toptan karşı çıkanlar, Kur'an ve sünneti tam anlayamadıkları gibi, psikoloji ve sosyoloji ilminden de haberi olmayanlardır...

(1) bk. Sözler, Yirmi Yedinci Söz, Hatime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

serdar61
bence bu sebepler zaten yavaş yavaş meydana geldi diye düşünüyorum.Zaten internet gibi araçlar gitgide insanları daha çok yaklaştırıyor.Zaten içtidatlar hikmete yani ibadetlerin hikmetini gösterek Allah rızasının nerede olduğunu gösteren işaretlerdir. Mesela harama bakmatansa dayanamayıp hanebliye uysa belki unutkanlığa senep olmayacaktır.Niyet öyle bi iksirdir ki yeni hikmet yolu gösterir.vicdanın ayarlarını yenidem düzenler.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...