"Asırlara göre şeriatler değişir; milletlerin istidadına göre ahkâm tahavvül eder." Mezheplerin zuhuru ile resullere tabi olan nebilerin tavzifi aynı mantık ve muhteva içerisinde değerlendirilebilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Resuller getirdiği şeriatla temel ve esası belirler, nebiler de bu temel ve esası hem tahkim eder hem de teferruat konularda içinde bulunduğu toplumun ihtiyaçlarını karşılarlar demekte bir mahzur bulunmuyor.

Zaten nebilerin kesretle gönderilmesindeki asıl amaç, insanlığı hak çizgisinde tutmak ve o döneme mahsus sorunların çözüme kavuşturulmasıdır.

Bu sosyal ihtiyaç İslam dininde mezhepler ve müçtehitler ile gideriliyor.

"Ümmetimin alimleri, İsrâiloğullarının peygamberleri gibidir."(1)

hadisi de bu inceliğe işaret ediyor denilebilir.

Her asırda gelen büyük müceddid alimler, insanları fitne ve fesattan kurtarmaları ve dinin o asrın ihtiyacına göre ihya edilmesi ve meselelerin halledilmesi gibi vazifeler üstlendikleri için, İsriloğullarının kendilerine yeni bir kitap ve şeriat verilmeyen peygamberlerinin vazifelerine benzetilmiştir. Çünkü bir peygamber bir şeriatla geldiği zaman, belli aralıklarla insanları uyaracak nebiler gönderilmiştir. Bu nebiler yeni bir din getirmemiş, mevcut olan hak dindeki yanlış anlamaları ve unutulan hükümleri hatırlatmış ve düzeltmişlerdir.

Peygamberimiz (asm)'den sonrada başka peygamberler gelmeyeceği için, bu vazifeyi deruhte edecek her asırda büyük alimler gönderilmiştir. Hadiste bu mana kastedilmektedir.

Tabi hiçbir evliya makam olarak bir peygambere yetişmez, burada vazife itibari ile benzerlik kastedilmiştir.

(1) bk. Razi, Tefsir, VIII/302; Neysaburi, Tefsir, I/264; Keşfu’l-Hafa, II/64.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...