Her şeyin ya "bizzat" veya "neticeleri itibarıyla" güzel olması hususunu; imansız ölmek nokta-i nazarından tahlil eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hayat bizzat güzeldir; ölüm ise bu dünyadan daha güzel bir âlemin kapısı olan saadet-i ebediye, vatan-ı aslîmize gitmemize vesile olduğu için neticesi itibariyle güzeldir. Hiçbir mahlûk varlıktan sonra ebedî hiçliğe gitmiyor.

“…ruhumun eskimiş yuvasından yıldızlarda gezmek için çıktığını gösterir.” (26. Lem’a)

"Mevt, idam değil; tebdil-i mekândır. Kabir ise, zulümatlı bir kuyu ağzı değil; nuraniyetli âlemlerin kapısıdır."

“Tebdil-i mekân” ifadesi, ölümün yokluğa gitmek olmayıp, sadece yer değiştirme olduğu dersini verir. Yani, bir insan bir şehirden diğerine göçtüğünde artık birinci şehirde onun varlığından söz edilmez, ama ikinci şehirde varlığını idame ettirir. Ölüm de bu dünyadan ayrılmaktır, ama yok olmak değildir. Ruhun bedenden ayrılmasıyla insan, dünyadaki bütün eşya ile alâkasını kesmiş olur. Artık ne güneş ona yol gösterir, ne yerküre onu sırtında gezdirir, ne de hava onun ciğerlerini temizler. Ancak, bunların hiçbirine muhtaç olmayan ruh, bu âlemden göçtükten sonra da hayatını “kabir âlemi” denilen yeni bir âlemde sürdürür.

Kabir âlemine "âlem-i berzah" da denilmektedir. Yani, bu yeni âlem dünya ile ahiret arasında bir köprü âlemdir. Peygamber Efendimiz (asm.) bu âlemin “ehl-i iman için cennet bahçelerinden bir bahçe” olduğunu müjdelemektedir. (Ahmed b. Hanbel, Cennet, 2-5).

Kabir âlemi dünyadan daha güzeldir, daha nuranîdir. Başta yüz yirmi dört bin peygamber olmak üzere bütün nuranî zâtlar o âlemde bulunmaktadırlar.

Diğer bir husus eşya ve hâdiselerin bütün hikmet yönlerini ve inceliklerini insan aklının idrak etmesi mümkün değildir. Bu sebeple bazı hâdiselerdeki ince ve derin güzellikleri idrak edemeyişimiz, o güzelliğin o hâdisede olmadığı mânasına gelmiyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...