"Mide en büyük bir fabrika olduğu için, oruçla ona tatil-i eşgal ettirilse, başka küçük destgâhlar kolayca ona ittibâ ettirilebilir." cümlesini izah eder misiniz; “küçük tezgahlar” neler olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın cesedi ve cesetteki cihazlarının yüzü ve yönü dünyaya bakıyor ve dünya ile meşguldürler. Bu cihazların madeni ve kaynağı ise midedir. Çünkü mide diğer cihazlara hem besin ve enerji sağlıyor hem de yaşam için gerekli olan rızkın merkezidir. Dünya üzerindeki bütün hareketlilik, uğraşı, mücadele rızık, dolayısı ile de mide etrafında cereyan ediyor.

Bu cihetle insanı dünyaya bağlayan en kuvvetli cihaz mide olmuş oluyor. Oruç mideyi atıl bırakınca, o zaman insanın manevi cephesini oluşturan ve yüzü ahirete dönük olan ruh, kalp, vicdan ve latifler gibi diğer cihazlar aktif hale geliyor.

Mide aksiyon halinde iken insanın ahirete müteveccih olması nefsini geçip İlahi rızaya odaklanması çok zordur. Bu yüzden tasavvuf geleneğinde de riyazetin (az yeme, az uyuma, az konuşma) büyük bir önemi bulunuyor.

Midenin oruçla pasife edilmesi, insanı hayvaniyetten, maddiyattan, cesedin baskı ve tahakkümünden kurtarıp melekleştiriyor, yüzünü ve yönünü ahirete çeviriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...