"Mide en büyük bir fabrika olduğu için, oruçla ona tatil-i eşgal ettirilse, başka küçük destgâhlar kolayca ona ittibâ ettirilebilir." cümlesini izah eder misiniz; “küçük tezgahlar” neler olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın bedeni ve cihazlarının yüzü dünyaya bakıyor ve hep onunla meşguldürler. Bu cihazların madeni ve kaynağı ise midedir. Çünkü mide rızkın merkezidir, diğer âzalara lazım olan besin ve enerji oradan taksim olunur. Dünya üzerindeki bütün faaliyetler, gayret ve mücadele rızık içindir. Rızık ise mide etrafında cereyan ediyor.

Bu cihetle insanı dünyaya bağlayan en kuvvetli cihaz mide olmuş oluyor. Oruç vesilesi ile mide aç kalınca, o zaman insanın ruh, kalb ve vicdan gibi manevî latifeleri daha faal bir hale geliyor.

Mide faal durumda iken, insanın nefsini terbiye edip ahirete müteveccih olması, İlahî rızaya hasr-ı nazar etmesi çok zordur. Bu yüzden tasavvuf geleneğinde de riyazetin (az yeme, az uyuma, az konuşma) büyük bir ehemmiyeti bulunuyor.

Midenin oruçla terbiye edilmesi, insanı hayvaniyetten çıkarır, nefsin tahakkümünden kurtarır, melekleştirir, yüzünü ve yönünü ahirete çevirir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...