"Millet", "milliyet", "milliyetçilik", "ümmet", "ırkçılık", "unsuriyet", "asabiyet-i milliye" kelimelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Millet, milliyet ve ümmet: Ümmet; bir dinden olanların topluluğudur. Ancak daha pekişmesi açısından aralarında din, dil ve tarih birliği olan topluluk ve topluktaki hal şeklinde de ifade edilebilir. Bu manaya göre Müslümanlar bir millet ve milliyettir. Hristiyanlarda aynı şekilde bir millet ve milliyettir. Bu millet ve milliyet kavramında ana unsur din birliğidir, diğer birlikler ona tabi olan birliklerdir. İslam ümmeti ile İslam milliyeti müteradif, yani eş anlamlıdır.

Ama günümüzde millet ve milliyet kavramı biraz kavim ve etnik köken manasına kaymıştır. Ümmet anlamındaki milliyetçilik yani İslam milliyetçiliği makbul ve caizdir ve ayet ve hadisler ile teşvik edilmiştir. Her Müslüman etnik kökeni ne olursa olsun diğer Müslüman’ın kardeşi ve milletdaşıdır. Bir Afrikalı Müslüman ile bir Türk Müslüman aynı millet ve milliyettendir, kavimlerinin farklı olması bu hakikati değiştiremez. Kim kavmini bu milliyetin önüne geçirirse harama girmiş olur. Yani bir Türk Müslüman bir İngiliz Müslüman’ı kavmiyetinden dolayı dışlarsa harama girmiş olur.

Kavmiyetçilik, ırkçılık, unsuriyetçilik, asabiyet-i milliye: Etnik ve kavim milliyetçiliğidir ki, İslam dini bu tarz bir milliyetçiliği haram saymıştır. Bu dört kelime eş anlamlı olup hepsinde de bir etnik kökenin, diğer etnik kökenden üstün olduğu iddia olunur.

"Mesela Türk kavmi Kürt kavminden ırk ve unsur olarak üstündür." saçmalığını savunurlar. Halbuki bir insan kendi kavmini seçmez, onu Allah takdir eder ki bunda bir üstünlük ve fazilet yoktur. Üstünlük ve fazilet ancak iman ve takvadadır. Hangi kavimden olursa olsun, kim Allah’a iman edip kulluk ediyorsa, o üstün ve faziletlidir. Kişinin etnik kökeni insanı adam yapmaz, kişiyi adam yapan inançları, fikirleri ve ahlakıdır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...