Miraç Risalesinde geçen; "evamir-i umumiye-i külliye" ile "nişan ve ferman" gibi ifadeler ne anlama gelmektedir, açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sonra bütün o dairelere taallûk eden bazı evâmir-i umumiye-i külliyeyi ona tevdi eder, gönderir."

"Şimdi, bir neferi, o kumandan-ı âzam bütün devâir-i askeriyeye taallûk edecek bir vazifeyle tavzif etmek istese, bir müfettiş gibi her devâiri görüp ve görünecek bir makam vermek istese, elbette o kumandan-ı âzam, o neferi, onbaşı dairesinden tut, tâ daire-i âzamına kadar birer birer gezdirecek, tâ görsün, görülsün. Sonra huzuruna kabul edip sohbetine müşerref ederek, nişan ve ferman verip taltif ederek, tâ geldiği yere kadar bir anda gönderir."(1)

“Evâmir-i umumiye-i külliyeyi” Allah’ın her bir isminin mana ve hükmü ve bu mana hükmün külliyet ile tecelli etmesi anlamındadır. Mesela, Allah’ın “Adl” ismi kainatta ve mahlukatta külliyetle tecelli etmiş, ayrıca her sanat ve eserde mana hükmünü icra ve tesis etmiştir. İnsanın simasındaki azaların yerli yerinde ve mükemmel bir denge ve ahenk içinde yaratılması nasıl bir Adl tecellisi ise, semadaki dev yıldız ve galaksilerin de aynı kanun ile icat edilmeleri ve mükemmel bir düzen ve ahenk içinde olmaları yine Adl isminin bir tecellisi, bir emridir.

Bu tecellilerin ve emirlerin Peygamber Efendimize (asm) Miraç'ta tevdi edilmesinin iki manası vardır: Birisi, aynı isimleri hayatında ve ahlakında yaşaması, diğeri ise insanlığa bunu iman ve hidayet olarak ders vermesidir. Evet Peygamber Efendimiz (asm) Miraç ile o isimlerin dairelerini ve o dairelerdeki tecellileri okudu ve gördü; sonra onları hem kendi yaşadı hem de insanlığa ders verdi.

Nişan ve ferman ise, Miraç'ta Peygamber Efendimize (asm) verilen emirler ve iltifatlardır. Emirlere beş vakit namazı, iltifata ise kâbe kavseyne çıkıp Allah ile bizzat görüşmesi ve konuşmasını örnek olarak verebiliriz.

(1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...