"Kainatın her bir aleminde, her bir taifesinde, esma-i hüsnadan bir ismin ünvanı tecelli eder." cümlesindeki "ünvan ve isim" arasındaki fark nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Meselâ, nasıl ki kusursuz bir kasrın mükemmel olan nukuş ve tezyinâtı, arkalarında bir usta ef'âlinin mükemmeliyetini gösterir; o ef'âlin mükemmeliyeti, o fâil ustanın rütbelerini gösteren unvanları ve isimlerinin mükemmeliyetini gösterir ."(1)

"Sonra bütün zîhayatların hâlıkı unvanıyla, sonra bütün mevcudatın hâlıkı ismiyle münasebettarlık lazım gelir."(2)

Bu iki pasajdan yola çıkarak şu değerlendirmeleri yapmak mümkündür:

İsim ve unvan aynı mânâda kullanılmıştır. Zaten, unvanın lûgat karşılığı da isimdir.

Bir başka cümle:

"Nasılki bir sultanın kendi hükümetinin dairelerinde ayrı ayrı unvanları ve raiyetinin tabakalarında başka başka nam ve vasıfları ve saltanatının mertebelerinde çeşit çeşit isim ve alametleri vardır." (3)

Bu cümlede, sultanın umumî olan saltanat mertebelerindeki adlarına “isim” ve onun cüz’ü olan hükûmet dairelerindeki adlarına da “unvan” denilmesi, ismin umumî, unvanın ise hususî olduğunu gösterir.

(1) Yirmi İkinci Söz İkinci Makam.
(2) a.g.e. On Altıncı Söz.

(3) Yirmi Dördüncü Söz, 1.Dal

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...