Mucizat-ı Ahmediye'yi nasıl okumalıyız? Afaki malumattan ibaret kalmaması ve enfüsi alemde tefekkür edip, hayatımıza nasıl tatbik edebiliriz?

Mucizat-ı Ahmediye'yi nasıl okumalıyız? Afaki malumattan ibaret kalmaması ve enfüsi alemde tefekkür edip, hayatımıza nasıl tatbik edebiliriz?
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Nübüvvetin ispatı, ancak mucizelerle olur..."(1)

Mucizeler imanı ispat eden ve İslam’ın doğruluğunu ortaya koyan birer delildirler. Peygamberler şayet mucizeler ile peygamberliklerini ispat etmemiş olsaydılar, bugün insanlığın gündeminde din diye bir kavram olmazdı.

Din olmasaydı ne inancımız, ne ibadetimiz ne de güzel ahlakımız kalırdı. Demek şu anda imanımız, ibadetimiz ve ahlakımız varsa, bunun kökeninde ve temelinde müteselsil ve dolaylı bir şekilde mucizeler duruyor. Öyle ise benim her amelimde, ibadetimde ve ahlakımda mucize zımnen ve esas olarak bulunuyor demektir.

Mucizeler afaki bir malumat değil, aksine gayet enfüsi bir şekilde imanımı ayakta tutan ve ibadetime temel olan birer delil hükmündedirler.

Üstadımız bu inceliğe şu şekilde işaret ediyor:

"Sonra, o şeriatın tesirini, icrasını, tatbikini temin edecek bir merci, bir sahip lazımdır. O merci ve o sahip de ancak peygamberdir."

"Peygamber olan zatın da zahiren ve bâtınen halka olan hâkimiyetini devam ettirmek için, maddi ve manevi bir ulviyete ve bir imtiyaza ihtiyacı olduğu gibi, Hâlık ile olan derece-i münasebet ve alakasını göstermek için de bir delile ihtiyacı vardır. Böyle bir delil de ancak mucizelerdir."

"Sonra, Cenâb-ı Hakkın emirlerine ve nehiylerine itaat ve inkıyadı tesis ve temin etmek için, Sâniin azametini zihinlerde tesbit etmeye ihtiyaç vardır. Bu tesbit de ancak akaid ile yani ahkâm-ı imaniyenin tecellisiyle olur. İmanî hükümlerin takviye ve inkişaf ettirilmesi, ancak tekrar ile teceddüd eden ibadetle olur."(2)

Bununla beraber, her mucize, benim yürüdüğüm yolun doğruluğunu, kendisine iman ettiğim zatın hak peygamber olduğunu, Allah'ın lütfuna mazhar olduğumu ihsas ediyor.

Ayrıca "kuru direğin ağlaması" mucizesinde olduğu gibi, "kuru direk bile, Peygamberimizin (a.s.m) ayrılığından ağlıyorsa, bizim daha fazla ona samimiyetle bağlanmamız lazım" gibi dersleri de almamız gerekir.

Dipnotlar:

1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 23 ve 24. Ayetlerin Tefsiri.

2) bk. age., Bakara Suresi 21 ve 22. Ayetlerin Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...