Her iki âlemde de hem afakî ve hem de enfüsî vahdaniyet delilleri olduğu ifade edilmektedir. Burada afak ve enfüs ayrımları ne anlama gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Afakî; haricî âleme ait, enfüsî ise insanın kendine (bedenine ve ruhuna) ait olan demektir. Allah’ın vahdaniyetine yani birliğine insanın ve sahip olduğu organların, duyguların delil olmaları enfüsîdir. İnsan dışındaki bütün eşyanın, güneşin, ayın yıldızların vahdaniyete şahadetleri ise afakî deliller olarak isimlendirilir.

İnsan bir takım organlardan ve her bir organ da trilyonlarca hücreden meydana gelmiştir. Ancak bütün bu organlar aynı bedende görev yapmakta, birbiriyle yardımlaşmakta ve bir tek ruhun emrinde çalışmakla vazifelerini aksatmadan yürütmektedirler. Bu hakikat insan simasında çok açık olarak görülmektedir. İki göz, iki kulak ve diğer kısımlar kesreti ifada etmekle birlikte aynı simada görev yapmakla bir vahdet sergilemişlerdir. “Vahdet ise bir vahidi gösterir.” Gözü yapan başka, kulağı yapan başka olamaz. İşte insan bedenindeki bu birliktelik daha geniş bir şekilde kâinat sarayında da görülmektedir. Bütün gezegenler aynı güneş sisteminde bulunmakla bir vahdet sergilerler, Merkür’ü yapan başka, dünyayı yapan başka olamaz.

Bütün yıldızlar kâinat sarayının lambalarıdır. Onlarda da şirkin yeri yoktur. Yıldızlar kimin mülkü, kimin mahlûku ise bütün sema tabakaları da onun mahlûkudur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...