"Şu kâinat denilen âlem-i ekber ve insan denilen onun misal-i musağğarı olan âlem-i asgar, kudret ve kader kalemiyle yazılan afaki ve enfüsi vahdaniyet delailini gösteriyorlar." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şu kâinat denilen âlem-i ekber ve insan denilen onun misal-i musağğarı olan âlem-i asgar, kudret ve kader kalemiyle yazılan afaki ve enfüsi vahdaniyet delailini gösteriyorlar." (Mektubat, Yirminci Mektup, İkinci Makam)

İnsandaki akıl, kalp, ruh, vicdan gibi latifelerin hepsi Allah’a açılan birer pencere hükmündedir. İnsan bu enfüsi pencereleri iman ve hidayetin nuru ile seyrederse, Allah’ın marifet ve muhabbetine ulaşır.

Kâinat, Allah’ın varlığını ve birliğini ispat eden âlem-i ekber, yani afaki bir delil iken, insan da Allah’ın varlığını ve birliğini ispat eden âlem-i asgar yani enfüsi bir delildir.

Afaki delil; bütün kâinat ve kevniyattır. Güneş, Ay, yıldızlar, gezegenler, bağlar, bahçeler, sular, toprak, hava vesaire, hepsi Allah’ın varlığına ve birliğine işaret eden afaki delillerdir.

Kâinattaki bütün eşya hikmet ve inayet lisanı ile bize Allah’ı tarif eder, onun kutsi isim ve sıfatlarını bize tanıttırır. Kur’an'da tevhidin ispatı sadedinde zikredilen ekser ayetler bu nevidendir. Risale-i Nurların ekser risaleleri hususen Ayetü'l-Kübra ve Otuz Üç Pencere risaleleri, bu kabilden delillerden bahseder.

İlave bilgi için tıklayınız:

- ÂFAKÎ TEFEKKÜR.

- Her iki âlemde de hem afakî ve hem de enfüsî vahdaniyet delilleri olduğu ifade edilmektedir. Burada afak ve enfüs ayrımları ne anlama gelmektedir?

- Tefekkür nedir, nasıl yapılır? Afaki tefekkürün az, enfüsi tefekkürün çok yapılması gerekiyormuş, nasıl anlamalıyız?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...