Yedinci Söz'ün ana teması nedir, nelerden bahsediyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yedinci Söz'de; iki tılsımdan, iki ilaçtan ve bir de biletten bahsedilmektedir.

Tılsımlar: Kâinatın tılsım-ı muğlâkını açar ve ruh-u beşer için saadet kapısını fethederler. Bunlar:

1. Allah’a iman,
2. Ahirete imandır.

İlaçlar: Gayet nâfi bir tiryaktır. Bunlar:

1. Sabır ile Allah’a tevekkül ve iltica,
2. Şükür ile Allah’a sual ve duadır.

Bilet, ahiret azığı ve nur-u kabir:

1. Kur’an’ı dinlemek,
2. Hükmüne boyun eğmek,
3. Namaz kılmak,
4. Büyük günahları terk etmektir.

Yedinci Söz'ün ana konusu; namaz kılmaya ve büyük günahlardan kaçınmaya dair olup; "Sabır, tevekkül, şükür, kanaat nedir?" "Allah'tan korkmak nasıl olur?" gibi soruların cevabı veriliyor.

Allah’a ve ahirete iman esası, kâinatın sırf akıl ile anlaşılması mümkün olmayan sırlarını açıyor ve insanın ruhuna saadetin yolunu gösteriyor.

Meselâ; insan şahsî kuvvet ve fikri ile ölüme baksa ölümü bir yokluk, kabri ise dipsiz bir karanlık kuyu tevehhüm eder. Bu tevehhüm ile bela ve sıkıntılar çeker; ayrılık ve hiçlik acısı hayatını zehir eder. Ama iman ve Kur’ân nazarı ile baksa, ölümü ebedî bir saadetin başlangıcı olarak görür. Demek rehbersiz akıl, ölümün sırrını çözemiyor, Kur’ân’ın dersine ve terbiyesine muhtaçtır. Daha bunun gibi binlerce hâdise karşısında insan, aklına itimat ederse, belâ ve sıkıntılara maruz kalır...

İnsan, musibetleri sabır ile nimetleri de şükür ile karşılasa, o zaman sabır ve şükür iki güzel ve tesirli ilaç olup, insanın dünya hayatını nurlu, ahiretini de mesut ve bahtiyar kılar.

Namaz kılmak ve büyük günahlardan kaçmak ise, insanın hem dünya hem de ebediyet yolculuğunda bir erzak ve azık olup, insanı büyük sıkıntı ve meşakkatlerden muhafaza eder.

Üstad Hazretleri bu hakikatleri bir temsil ile akla yaklaştırıyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...