“Muhabbet şu kâinatın bir sebeb-i vücududur.” ifadesi ile bu sırda geçen “rahmetin tezahüratı” arasında nasıl bir ilgi vardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir hadis-i kutsîde, “Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim ve mahlûkatı yarattım.”(1) buyruluyor. “Bilinmek istedim” diye tercüme edilen kısmın aslı; bilinmeye muhabbet ettim” şeklindedir.

İşte “Muhabbet şu kâinatın bir sebeb-i vücududur” cümlesi bu muhabbete işaret etmektedir. Bu muhabbet ise varlıkların yaratılmasının sebebi olduğu gibi, onlar için büyük bir rahmettir de. Nitekim“Rahmetim gazabımı geçti.”(2) hadis-i kutsîsine bazı büyük zatlar şöyle bir mana da vermektedirler:

"Cenâb-ı Hakk’ın zâtı her türlü ihtiyaçtan münezzeh olmakla birlikte, esmâsını tecellisiz bırakmamayı rahmetiyle diledi ve mahlûkatı yarattı. Aksi olsaydı, her şey yoklukta kalmaya mahkûm olacaktı."

Üstad Hazretleri bu rahmeti ve bu muhabbeti “hakikat-i mahbube” olarak ifade eder.

Dipnotlar:

(1) bk. Acluni, Keşfü'l-Hafa, II/132.
(2) bk. age., I/448.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...