"Mühim bir mesele: Ene’nin iki veçhi vardır. Bir veçhini nübüvvet almıştır, bir veçhini de felsefe almıştır." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mühim bir Mes'ele: 'Ene'nin iki vechi vardır. Bir vechini nübüvvet almıştır. Bir vechini de felsefe almıştır."(1)

Enenin temeli cüz’î iradeye ve insana verilen hürriyete dayanıyor. İnsan, istidadına konulan bu çok kıymetli kabiliyetleri ve ruhuna yerleştirilen çok ehemmiyetli sıfatları, duyguları yerinde kullanmakla küllî hayırlara vesile edebileceği gibi, yanlış kullanmakla da yine küllî şerlere sebep olabilir. İşte Ene’nin iki veçhi bu iki farklı kullanımlardır.

Birincisinde, kendi iradesini Rabbinin rızası istikametinde kullanmak esastır, bu ise peygamber yoludur. Diğerinde ise, bu istidat ve kabiliyeti şahsî fikri ve görüşüyle istimal etmekle nefsin emri istikametinde kullanma söz konusudur. Bu ise felsefenin tuttuğu vecihtir. Yani, birinci vecihte vahye uyma, ikincisinde ise aklı tek rehber kabul etme esastır.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Şemme.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...