"Mukteza-yı hikmet, şu şecere-i hilkatin de bir çekirdekten yapılmasıdır. Hem öyle bir çekirdek ki, âlem-i cismanîden başka, sair âlemlerin nümunesini ve esasatını câmi’ olsun." cümlelerini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Nasıl ki ağaç, bütün azaları ile bir çekirdek içinde dürülüp konulmuş ise, aynı şekilde kainat ağacı da bütün tür ve unsurlarını da içine alacak şekilde, bir çekirdekte dürülüp programlanmıştır. Keza nasıl ki, çekirdek açıldığında, görkemli bir ağaç olur, aynı şekilde kainatın çekirdeği hükmünde olan mana ve nur da açıldığında, içinden kainat bütün unsurları ile beraber çıkar.

Çekirdek içinde olan program ve mana, ancak açılıp bir ağaç, bir meyve şeklini alır ise, manası anlaşılır. Çekirdek halinde iken, içindeki o manaları anlamak imkansızdır. Bu yüzden ince yazılar ile yazılmış çekirdek içindeki hakikatler, zahir ve görünür yazılar ile de yazılmalı ki meçhul ve bilinmez kalmasın.

Şimdi Allah Resulü (asm)'in ruhu ilk yaratılan bir çekirdek mesabesindedir. Bu manaya işaret eden ayet ve hadisler vardır...

Bu yüzden Allah, başlangıçta çekirdek görevini gören Allah Resulü (asm)'in mübarek ruhunu, sonda da somut ve anlaşılır bir meyve olarak yaratmıştır. Şayet Allah, Peygamber Efendimizi (asm) somut bir meyve olarak yaratmasa idi, o çekirdek halinde anlaşılması zor, soyut ve çıplak bir hakikati alem olacaktı. Allah nasıl soyut hakikatler üzerine somut işaretler koymuş ise, aynı şekilde alemin çekirdeği olan Nur-u Muhammediyeyi de meyve libası ile aleme göndermiştir. Diğer bir tabir ile, alemin özü olan Ruh-u Muhammedi (asm) cesed-i Muhammedi (asm) ile görünür hale getirilmiş ve zahir kılınmıştır.

Özet olarak; Peygamberimiz (asm)'in ruh-u şerifi alemin çekirdeği, mübarek cismi ise o çekirdekten hasıl olan ağacın en son ve mükemmel meyvesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...