Zahiren "leim olmak" ile iman cihetinde "kerim olmak" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kerim: İyi, değerli, şerefli, cömert manalarında kullanılmıştır. Yani iyi bir insan, değerli bir insan demektir.

Leim ise: Kerimin zıddı olup; kınanacak davranışları ve çirkin hareketleri olan, cimri insan demektir.

Bir müminin hoş karşılanmayan bazı yanlış davranışları olabilir ve bu noktada leimdir; yani kınanmaya ve aşağılanmaya müstahaktır. Ancak, bu insanın imanı olduğu için, bu iman sayesinde şeref ve kıymet kazanmıştır. İman, onu aşağılanmaktan ve kınanmaktan kurtarır. Bu demektir ki, hiçbir mümin leim olamaz. İmanın yanında, çirkin davranışları çok basit kalıyor. Madem kalbinde iman cevheri var, öyle ise sevilmeye layıktır. Kalbinde iman olan bir mümin kınanamaz, aşağılanamaz. Fena hasletlerinden dolayı da ona acımak, şefkat, lütuf ve dua ile ıslahına çalışmak lazımdır.

"Evet, mümin, kardeşini sever ve sevmelidir. Fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, lütuf ile ıslahına çalışmalıdır." (Mektubat, Yirmi İkinci Mektup, Birinci Mebhas.)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...