"Eğer hasmını mağlup etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen, husumet tezayüd eder. İyi ve izzetli birine iyilik edersen, onu elde edersin. Kötü birine iyilik edersen, o daha da azar." İzahı nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eğer hasmını mağlup etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen, husumet tezayüd eder. Zahiren mağlup bile olsa, kalben kin bağlar, adaveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen, nedamet eder, sana dost olur."

اِذَاۤ اَنْتَ اَكْرَمْتَ الْكَرِيمَ مَلَكْتَهُ - وَاِنْ اَنْتَ اَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدًا ["İyi ve izzetli birine iyilik edersen, onu elde edersin. Kötü birine iyilik edersen, o daha da azar." (Bu beyit Mütenebbi'ye aittir. bk. el-Orfü't-Tayyib fî Şerhi Dîvâni't-Tayyib, s.387.)] hükmünce, müminin şe'ni, kerim olmaktır. Senin ikramınla sana musahhar olur. Zahiren leim bile olsa, iman cihetinde kerimdir. Evet, fena bir adama 'İyisin, iyisin.' desen iyileşmesi ve iyi adama 'Fenasın, fenasın.' desen fenalaşması çok vuku bulur." (Mektubat, Yirmi İkinci Mektup, Birinci Mebhas / Uhuvvet Risalesi)

Düşmanına karşı galip gelip onu mağlup etmenin en güzel yolu, onun fenalığına karşı iyilikle mukabele etmektir, denilmek sureti ile o halden kurtulamayan kindar insanlara bir necat yolu gösteriliyor. Yoksa hasım ve düşmanlığı meşru ve normal görülmüyor.

Asıl olan mümin kardeşimize düşmanlık etmemektir. Lakin her insan bu asla mutabık hareket edemiyor. Öyle ise onlara bir yol göstermek ve en hafif zararla o haletten kurtulmanın çaresini ders vermek icap eder ki, bahsi geçen yerde bu yol gösteriliyor.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Kötü birine iyilik edersen, o daha da azar." ifadesinden sonra gelen "Müminin şe'ni, kerim olmaktır. Senin ikramınla sana musahhar olur." kısmında tenakuz yok mu?

- Fenalık yapana, fenalıkla karşılık vermenin neticeleri nelerdir? (Video).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

elifzehra
BAZI MİZAÇLAR İYİ DAVRANDIKÇA KENDİLERİNİ BU DAVRANIŞA LAYIK GÖRÜYORLAR, DÜZELMEK YERİNE DAHA ÇOK ÜSTÜNE GELİYORLAR, BU DURUM NE YADAPMALI?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)
Muhatabın durumuna göre tavrımızı ayarlamaya çalışacağız. Üstad genel bir prensibi nazara veriyor. Şüphesiz ki, istisnaları vardır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...