"Eğer hasmını mağlûp etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü, eğer fenalıkla mukabele edersen, husumet tezayüd eder. İyi ve izzetli birine iyilik edersen, onu elde edersin. Kötü birine iyilik edersen, o daha da azar." İzahı nasıldır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Eğer hasmını mağlûp etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü, eğer fenalıkla mukabele edersen, husumet tezayüd eder. Zâhiren mağlûp bile olsa, kalben kin bağlar, adâveti idame eder. Eğer iyilikle mukabele etsen, nedâmet eder, sana dost olur."

اِذَاۤ اَنْتَ اَكْرَمْتَ الْكَرِيمَ مَلَكْتَهُ - وَاِنْ اَنْتَ اَكْرَمْتَ اللَّئِيمَ تَمَرَّدًا

["İyi ve izzetli birine iyilik edersen, onu elde edersin. Kötü birine iyilik edersen, o daha da azar." (Bu beyit Mütenebbi'ye aittir. bk. el-Orfü't-Tayyib fî Şerhi Dîvâni't-Tayyib, s.387.)] hükmünce, mü'minin şe'ni, kerîm olmaktır. Senin ikramınla sana musahhar olur. Zâhiren leîm bile olsa, iman cihetinde kerîmdir. Evet, fena bir adama 'İyisin, iyisin.' desen iyileşmesi ve iyi adama 'Fenasın, fenasın.' desen fenalaşması çok vuku bulur."(1)

Düşmanına karşı galip gelip onu mağlup etmenin en güzel yolu, onun fenalığına karşı iyilikle mukabele etmektir, denilmek sureti ile o halden kurtulamayan kindar insanlara bir necat yolu gösteriliyor. Yoksa hasım ve düşmanlığı meşru ve normal görülmüyor.

Asıl olan mü’min kardeşimize düşmanlık etmemektir. Lakin her insan bu asla mutabık hareket edemiyor. Öyle ise onlara bir yol göstermek ve en hafif zararla o haletten kurtulmanın çaresini ders vermek icap eder ki, bahsi geçen yerde bu yol gösteriliyor.

(1) bk. Mektubat, Yirmi İkinci Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

elifzehra
BAZI MİZAÇLAR İYİ DAVRANDIKÇA KENDİLERİNİ BU DAVRANIŞA LAYIK GÖRÜYORLAR, DÜZELMEK YERİNE DAHA ÇOK ÜSTÜNE GELİYORLAR, BU DURUM NE YADAPMALI?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)
Muhatabın durumuna göre tavrımızı ayarlamaya çalışacağız. Üstad genel bir prensibi nazara veriyor. Şüphesiz ki, istisnaları vardır.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...